Deviation Actions

varpho's avatar

Polish Viking flag

Published:
By
12 Comments
3K Views
there's a theory that the first Polish dynasty - Piasts - were Vikings. so i've made a fictional flag of Poland as a Scandinavian state.

istnieje teoria, wg której Piastowie byli wikingami, więc zaprojektowałem skandynawską flagę dla Polski.

the flag is based on a coin from the time of prince Bolesław Chrobry.
the romb with four dots is an old Slavic symbol for a "sown field" [знак засеянного поля]. the name of Poland also comes from the stem of "field".
Civitas Schinesghe is the first written down name of Poland.

flaga jest oparta na wzorze widniejącym na denarze Bolesława Chrobrego.
romb z czterema kropkami jest dawnym słowiańskim symbolem "zasianego pola" [знак засеянного поля]. nazwa "Polska" pochodzi od rdzenia oznaczającego "pole".
Civitas Schinesghe to pierwsza zapisana nazwa Polski.
Image details
Image size
733x800px 72.81 KB
© 2011 - 2022 varpho
Comments12
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
Augustus-1861's avatar
Very impressive flag design
varpho's avatar
varpho's avatar
Kieserson's avatar
Brilliant idea! Awesome design.
varpho's avatar
varpho's avatar
"Pierwszym znakiem, który prawdopodobnie był godłem państwa pierwszych Piastów, to dominujący na denarach Mieszka I, Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego znak równoramiennego krzyża z czterema punktami w pobliżu przecięcia."
[link]
caithuniverse's avatar
a Civitas Schinesghe to czasem nie nazwa Gniezna?
varpho's avatar
tak, a przenośnie i całego ówczesnego państwa. przynajmniej w tym jednym dokumencie.
caithuniverse's avatar
No właściwie to całkiem logiczne... :)
Rarayn's avatar
This is a really cool idea, nicely done!
varpho's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In