varpho's avatar

AW

By varpho
1 Favourite
0 Comments
111 Views
an abbreviation of the Polish name of the Augsburg Confession.

A[ugsburskie] W[yznanie Wiary], najważniejsza księga symboliczna luteranizmu.
monogram wzorowałem na inskrypcji znad wejścia do kościoła SCEAV w Hawierzowie-Suchej na Zaolziu.
litera "W" dodatkowo podkreśla polskość, jako że czeski odpowiednik to a.v., a niemiecki  AB.

cf. W3A
IMAGE DETAILS
Image size
800x711px 27.85 KB
Published:
© 2016 - 2020 varpho
Comments0
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In