Shop Forum More Submit  Join Login
PSD COLORING #28 by vani-cute PSD COLORING #28 by vani-cute
Cái màu nó bị đẹp :3 thích đi màu kiểu này ghê 
Mà nó đẹp không thua với cái trước đâu nhen T^T Vani thử rồi, đẹp lắm đó =]]~
______________________________________
Credit me if you use
Don't sale, edit or claim it as yours
Don't take it away without my permissionQUÊN NÓI NỮA LÀ TỚ CÙNG VỚI MẤY ĐỨA BẠN *DESIGN SO ĐẸP*
MỞ EVENT DESIGN Love DỰ KIẾN LÀ 20.6 NÀY MỞ NHÉ ^^ KHÔNG
TRỄ HƠN ĐƯỢC ĐÂU Meow :3 
MONG CÁC BẠN THAM GIA THẬT NHIỆT TÌNH :D (Big Grin) 
Add a Comment:
 
:iconjmcucheo:
JMcucheo Featured By Owner Apr 9, 2017
Done.
Reply
:iconsulykwon2k3:
sulykwon2k3 Featured By Owner Feb 9, 2017  Student Interface Designer
Thanks.
Reply
:iconanna-nnq:
anna-nnq Featured By Owner Feb 1, 2017  Student
done
Reply
:iconcuonggraysama:
cuonggraysama Featured By Owner Oct 8, 2016
Xin
Reply
:iconkobawashi:
Kobawashi Featured By Owner Aug 19, 2016  Student Artisan Crafter
Done
Reply
:iconbubbylf:
BubbyLF Featured By Owner Jun 24, 2016  Student
Thanks
Reply
:iconmalnv:
MalnV Featured By Owner Jun 23, 2016  Student
Done
Reply
:iconrisahhh:
Risahhh Featured By Owner Jun 14, 2016  Student Interface Designer
done
Reply
:iconvani-cute:
vani-cute Featured By Owner Jun 11, 2016  Hobbyist Traditional Artist
credit khi use nhé :)
Reply
:iconcover254:
Cover254 Featured By Owner Jun 11, 2016  Student Interface Designer
yes
Reply
:iconvani-cute:
vani-cute Featured By Owner Jun 11, 2016  Hobbyist Traditional Artist
credit khi use nhé :)
Reply
:iconvani-cute:
vani-cute Featured By Owner Jun 10, 2016  Hobbyist Traditional Artist
Kcc ^^ :D
Reply
:iconvani-cute:
vani-cute Featured By Owner Jun 10, 2016  Hobbyist Traditional Artist
kcc nhe :3
Reply
:iconvani-cute:
vani-cute Featured By Owner Jun 9, 2016  Hobbyist Traditional Artist
credit khi use nhé ^^ :D
Reply
:iconvani-cute:
vani-cute Featured By Owner Jun 6, 2016  Hobbyist Traditional Artist
credit khi use nhé :D
Reply
:iconvani-cute:
vani-cute Featured By Owner Jun 4, 2016  Hobbyist Traditional Artist
- oke :3
Reply
:iconvani-cute:
vani-cute Featured By Owner Jun 3, 2016  Hobbyist Traditional Artist
- OK :33
Reply
:iconvani-cute:
vani-cute Featured By Owner Jun 3, 2016  Hobbyist Traditional Artist
- OK :D
Reply
:iconvani-cute:
vani-cute Featured By Owner Jun 3, 2016  Hobbyist Traditional Artist
- Okkk :)
Reply
:iconvani-cute:
vani-cute Featured By Owner Jun 3, 2016  Hobbyist Traditional Artist
- OK :)
Reply
:iconvani-cute:
vani-cute Featured By Owner Jun 3, 2016  Hobbyist Traditional Artist
- OK :3
Reply
:iconvani-cute:
vani-cute Featured By Owner Jun 18, 2015  Hobbyist Traditional Artist
- oke <3
Reply
:iconvani-cute:
vani-cute Featured By Owner Jun 17, 2015  Hobbyist Traditional Artist
- oke <3
Reply
:iconvani-cute:
vani-cute Featured By Owner Jun 17, 2015  Hobbyist Traditional Artist
- oke m ^^
Reply
:iconvani-cute:
vani-cute Featured By Owner Jun 17, 2015  Hobbyist Traditional Artist
- oke :3
Reply
:iconvani-cute:
vani-cute Featured By Owner Jun 16, 2015  Hobbyist Traditional Artist
- oke :3
Reply
:iconvani-cute:
vani-cute Featured By Owner Jun 16, 2015  Hobbyist Traditional Artist
- oke e :)
Reply
:iconvani-cute:
vani-cute Featured By Owner Jun 16, 2015  Hobbyist Traditional Artist
- tks m nha ^^
Reply
:iconvani-cute:
vani-cute Featured By Owner Jun 16, 2015  Hobbyist Traditional Artist
-oke :3
Reply
:iconvani-cute:
vani-cute Featured By Owner Jun 16, 2015  Hobbyist Traditional Artist
- oke em :3
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
June 16, 2015
Image Size
547 KB
Resolution
300×200
Link
Thumb

Stats

Views
881
Favourites
77 (who?)
Comments
78
Downloads
304