VanDaeleChristoph's avatar

VanDaeleChristoph

Van Daele Christoph
5 Watchers4.4K Page Views78 Deviations
Artist // Hobbyist // Traditional Art
Badges
Llama: Llamas are awesome! (7)
My Bio
vandaelechristoph.weebly.com

Personalia ... Van Daele Christoph ...

Over mezelf ...

De natuur is mijn allergrootste inspiratiebron. Ik schilder niet meteen wat ik zie, maar wat er van over blijft in mijn herinneringen. Kleur is voor mij zeer belangrijk, het maakt de vorm van het werk maar is vooral sfeerbepalend.

Biografie ...

In de Velodroomstraat te Liedekerke opende Van Daele Christoph zijn eigen on- en offline galerij met schilderwerken en fotografie. Christoph is geboren op 20 oktober 1969, maar heeft eigenlijk nog nooit de binnenkant van een kunstacademie gezien.

Geboren in Aalst en verder opgegroeid in lede (Oost-Vlaanderen). Zijn opleiding volgde hij in de industriële electronica te Aalst maar heeft tot op heden bijna 25 jaar als manager in een winkel achter de rug. Toch schuilt in deze nuchtere en efficiënte winkelier ook een erg kunstzinnige ziel.

Een autodidact nog wel, want hij volgde nooit enige kunstacademie. 'Toen ik zeventien of achtien was, wilde ik mij inschrijven, maar alle plaatsen waren al volzet'. 'Nadien kwam het er niet meer van en ben ik aan mijn carriere begonnen. Ik wilde me dan ook niet meer binden aan academische kennis. Gevoel voor kunst en dynamiek is toch blijkbaar iets waarmee je wordt geboren.'

'Ik heb alles zelf ontdekt doorheen de jaren, van klassiek tot modern. Ik ben een fan van Monnet en vele andere grote kunstenaars. 'Hij is zelf ook autodidact en ik beschouw hem als mijn leermeester.'

Met zijn eigen en deze online gallerie wil de kunstenaar Van Daele Christoph permanent zijn collectie kunnen presenteren, uiteraard met de mogelijkheid tot verkoop.

'Exposeren in kunstgalerijen (waarvoor héél véél respect) of op tentoonstellingen vergt ook heel wat tijd en werk. 'Hier heb ik de kans de mensen mee te geven wat er achter het schilderij schuilt en bovendien koop je rechtstreeks van de kunstenaar, waardoor ik mijn werken ook scherper kan prijzen.'Voor de anderstaligen ...

This is a wonderful online art gallery that offers the finest paintings and photographs by Christoph Van Daele. Christoph was born in Aalst (Belgium) and draws and paints all of his life.

All paintings are hand painted entirely personal (with pallet and oilpaint on canvas) by artist Christoph Van Daele. Powerful colors interspersed with sophisticated accents, passionate strokes ... but also with vulnerability and emotion.

With Italian oilpaint and much love for the profession he makes the finest quality artworks on heavy canvas cloth.

Christoph Van Daele mainly paints colorful paintings and generally large. In modern cheerful warm or cold colors. Each color in the painting is carefully selected by the artist and suitable for any modern or classic interior design.

The essence of my work is emotion and colors, in all its wondrous forms.

Nature is my greatest inspiration. I paint what I see, not immediately, but some of it remains in my memories. Color is very important to me, it makes the shape of the work atmosphere but is especially crucial.

Biography ...

In the Velodroomstraat to Liedekerke Christoph Van Daele opened its own online and offline art gallery with his own paintings. Christoph bacame 40 on October 20 (2009) and has actually never seen the inside of an art school.

Born in Aalst and further raised in lede (flanders). He followed his training in industrial electronics in Aalst. He worked almost 25 years as a manager in a big retailshop. Yet it lies in a sober and efficient retailer also a very artistic soul.

A self-taught still, for he never took any art school. "When I was seventeen or eighteen, I would like to register, but all seats were already fully booked". "Afterwards it was gone and I started my career. I also didn't wanted me to bind to academic knowledge. Dynamism and sense of art is still something that obviously you are born with. "

"I did everything myself discovered throughout the years, from classical to modern. I'm a fan of Monnet and many other great artists. "Monnet is an autodidact and I consider him as my teacher."

With its own online gallery, Christoph Van Daele want his collection to be present, obviously with the opportunity to sell.

"Exhibit in art galleries or exhibitions also requires a lot of work and makes you dependent on people that you work from a purely economic point view, 'says Christoph Van Daele. "Here I have the chance to give the people what lies behind the painting and they also buy direct from the artist, no commission, so I can work even at sharper prices."
I am who i am and very proud of it, take me for who i am or not, that is up to you... but have a good time trying to figure it out.

I talk art, I think art, I dream about art, I look at art, I read about art, and occasionally, I make art.

Favourite Visual Artist
Mark Rothco
Other Interests
http://vandaelechristoph.weebly.com/personalia--biografie.html
0 min read
https://vandaelechristoph.weebly.com Christoph Van Daele is a contemporary artist whose evocative paintings of natural forms encompass so much energy, movement, and mystery as to be endlessly engaging. Using a single image of a flower as his subject, he captures the fleeting effect of natural phenomena and immortalizes the transitory nature of life. With his unique vision, profound sense of color, and a glazing technique inherent in the 17th Century Dutch Master Paintings, Christoph's work elicits a fresh perspective and a deep insight into the familiar. Embarking on his second career as a fine artist, Christoph was naturally drawn to usin
0Comments
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In

Comments 33

Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
Thanks so much for the watch :kiss:
Thank you for the watch! :iconflowersplz:
Thanks so much for the :+devwatch: !
:heart:
Thank you so much for the watch :heart::hug:
Thank you for the watch ^_^:rose:
many thanks for the add
thx a lot for the watch :)