Shop Forum More Submit  Join Login
About Traditional Art / Hobbyist Van Daele ChristophMale/Belgium Recent Activity
Deviant for 8 Years
Needs Core Membership
Statistics 78 Deviations 5 Comments 4,079 Pageviews
×

Newest Deviations

http://vandaelechristoph.weebly.com/ by VanDaeleChristoph http://vandaelechristoph.weebly.com/ :iconvandaelechristoph:VanDaeleChristoph 1 0 http://vandaelechristoph.weebly.com/ by VanDaeleChristoph http://vandaelechristoph.weebly.com/ :iconvandaelechristoph:VanDaeleChristoph 0 0 http://vandaelechristoph.weebly.com/ by VanDaeleChristoph http://vandaelechristoph.weebly.com/ :iconvandaelechristoph:VanDaeleChristoph 1 0 http://vandaelechristoph.weebly.com/ by VanDaeleChristoph http://vandaelechristoph.weebly.com/ :iconvandaelechristoph:VanDaeleChristoph 0 0 http://vandaelechristoph.weebly.com/ by VanDaeleChristoph http://vandaelechristoph.weebly.com/ :iconvandaelechristoph:VanDaeleChristoph 0 0 http://vandaelechristoph.weebly.com/ by VanDaeleChristoph http://vandaelechristoph.weebly.com/ :iconvandaelechristoph:VanDaeleChristoph 0 0 http://vandaelechristoph.weebly.com/ by VanDaeleChristoph http://vandaelechristoph.weebly.com/ :iconvandaelechristoph:VanDaeleChristoph 0 0 http://vandaelechristoph.weebly.com/ by VanDaeleChristoph http://vandaelechristoph.weebly.com/ :iconvandaelechristoph:VanDaeleChristoph 0 0 http://vandaelechristoph.weebly.com/ by VanDaeleChristoph http://vandaelechristoph.weebly.com/ :iconvandaelechristoph:VanDaeleChristoph 0 0 http://vandaelechristoph.weebly.com/ by VanDaeleChristoph http://vandaelechristoph.weebly.com/ :iconvandaelechristoph:VanDaeleChristoph 1 0 http://vandaelechristoph.weebly.com/ by VanDaeleChristoph http://vandaelechristoph.weebly.com/ :iconvandaelechristoph:VanDaeleChristoph 1 0 http://vandaelechristoph.weebly.com/ by VanDaeleChristoph http://vandaelechristoph.weebly.com/ :iconvandaelechristoph:VanDaeleChristoph 0 0 http://vandaelechristoph.weebly.com/ by VanDaeleChristoph http://vandaelechristoph.weebly.com/ :iconvandaelechristoph:VanDaeleChristoph 0 0 http://vandaelechristoph.weebly.com/ by VanDaeleChristoph http://vandaelechristoph.weebly.com/ :iconvandaelechristoph:VanDaeleChristoph 0 0 http://vandaelechristoph.weebly.com/ by VanDaeleChristoph http://vandaelechristoph.weebly.com/ :iconvandaelechristoph:VanDaeleChristoph 0 0 http://vandaelechristoph.weebly.com/ by VanDaeleChristoph http://vandaelechristoph.weebly.com/ :iconvandaelechristoph:VanDaeleChristoph 0 0

Favourites

Desert flower by Raipun Desert flower :iconraipun:Raipun 855 121 The artwork and me by Raipun The artwork and me :iconraipun:Raipun 138 13 Me and my funky monkey by Raipun Me and my funky monkey :iconraipun:Raipun 496 109 Trio by vpotemkin
Mature content
Trio :iconvpotemkin:vpotemkin 1,637 104
no title 11 by ABrito
Mature content
no title 11 :iconabrito:ABrito 668 62
no title 14 by ABrito
Mature content
no title 14 :iconabrito:ABrito 734 66
no title 40 by ABrito
Mature content
no title 40 :iconabrito:ABrito 644 47
no tilte 57 by ABrito
Mature content
no tilte 57 :iconabrito:ABrito 700 51
no title 95 by ABrito
Mature content
no title 95 :iconabrito:ABrito 443 18
no title 98 by ABrito
Mature content
no title 98 :iconabrito:ABrito 1,930 94
no title 120 by ABrito
Mature content
no title 120 :iconabrito:ABrito 683 36
no title 125 by ABrito
Mature content
no title 125 :iconabrito:ABrito 307 15
no title 127 by ABrito
Mature content
no title 127 :iconabrito:ABrito 393 10
107 by AmeliaPhotography
Mature content
107 :iconameliaphotography:AmeliaPhotography 2,124 141
124 by AmeliaPhotography
Mature content
124 :iconameliaphotography:AmeliaPhotography 448 29

Activity


deviantID

VanDaeleChristoph
Van Daele Christoph
Artist | Hobbyist | Traditional Art
Belgium
vandaelechristoph.weebly.com

Personalia ... Van Daele Christoph ...

Over mezelf ...

De natuur is mijn allergrootste inspiratiebron. Ik schilder niet meteen wat ik zie, maar wat er van over blijft in mijn herinneringen. Kleur is voor mij zeer belangrijk, het maakt de vorm van het werk maar is vooral sfeerbepalend.

Biografie ...

In de Velodroomstraat te Liedekerke opende Van Daele Christoph zijn eigen on- en offline galerij met schilderwerken en fotografie. Christoph is geboren op 20 oktober 1969, maar heeft eigenlijk nog nooit de binnenkant van een kunstacademie gezien.

Geboren in Aalst en verder opgegroeid in lede (Oost-Vlaanderen). Zijn opleiding volgde hij in de industriële electronica te Aalst maar heeft tot op heden bijna 25 jaar als manager in een winkel achter de rug. Toch schuilt in deze nuchtere en efficiënte winkelier ook een erg kunstzinnige ziel.

Een autodidact nog wel, want hij volgde nooit enige kunstacademie. 'Toen ik zeventien of achtien was, wilde ik mij inschrijven, maar alle plaatsen waren al volzet'. 'Nadien kwam het er niet meer van en ben ik aan mijn carriere begonnen. Ik wilde me dan ook niet meer binden aan academische kennis. Gevoel voor kunst en dynamiek is toch blijkbaar iets waarmee je wordt geboren.'

'Ik heb alles zelf ontdekt doorheen de jaren, van klassiek tot modern. Ik ben een fan van Monnet en vele andere grote kunstenaars. 'Hij is zelf ook autodidact en ik beschouw hem als mijn leermeester.'

Met zijn eigen en deze online gallerie wil de kunstenaar Van Daele Christoph permanent zijn collectie kunnen presenteren, uiteraard met de mogelijkheid tot verkoop.

'Exposeren in kunstgalerijen (waarvoor héél véél respect) of op tentoonstellingen vergt ook heel wat tijd en werk. 'Hier heb ik de kans de mensen mee te geven wat er achter het schilderij schuilt en bovendien koop je rechtstreeks van de kunstenaar, waardoor ik mijn werken ook scherper kan prijzen.'Voor de anderstaligen ...

This is a wonderful online art gallery that offers the finest paintings and photographs by Christoph Van Daele. Christoph was born in Aalst (Belgium) and draws and paints all of his life.

All paintings are hand painted entirely personal (with pallet and oilpaint on canvas) by artist Christoph Van Daele. Powerful colors interspersed with sophisticated accents, passionate strokes ... but also with vulnerability and emotion.

With Italian oilpaint and much love for the profession he makes the finest quality artworks on heavy canvas cloth.

Christoph Van Daele mainly paints colorful paintings and generally large. In modern cheerful warm or cold colors. Each color in the painting is carefully selected by the artist and suitable for any modern or classic interior design.

The essence of my work is emotion and colors, in all its wondrous forms.

Nature is my greatest inspiration. I paint what I see, not immediately, but some of it remains in my memories. Color is very important to me, it makes the shape of the work atmosphere but is especially crucial.

Biography ...

In the Velodroomstraat to Liedekerke Christoph Van Daele opened its own online and offline art gallery with his own paintings. Christoph bacame 40 on October 20 (2009) and has actually never seen the inside of an art school.

Born in Aalst and further raised in lede (flanders). He followed his training in industrial electronics in Aalst. He worked almost 25 years as a manager in a big retailshop. Yet it lies in a sober and efficient retailer also a very artistic soul.

A self-taught still, for he never took any art school. "When I was seventeen or eighteen, I would like to register, but all seats were already fully booked". "Afterwards it was gone and I started my career. I also didn't wanted me to bind to academic knowledge. Dynamism and sense of art is still something that obviously you are born with. "

"I did everything myself discovered throughout the years, from classical to modern. I'm a fan of Monnet and many other great artists. "Monnet is an autodidact and I consider him as my teacher."

With its own online gallery, Christoph Van Daele want his collection to be present, obviously with the opportunity to sell.

"Exhibit in art galleries or exhibitions also requires a lot of work and makes you dependent on people that you work from a purely economic point view, 'says Christoph Van Daele. "Here I have the chance to give the people what lies behind the painting and they also buy direct from the artist, no commission, so I can work even at sharper prices."
I am who i am and very proud of it, take me for who i am or not, that is up to you... but have a good time trying to figure it out.

I talk art, I think art, I dream about art, I look at art, I read about art, and occasionally, I make art.
Interests
vandaelechristoph.weebly.com


Christoph Van Daele is a contemporary artist whose evocative paintings of natural forms encompass so much energy, movement, and mystery as to be endlessly engaging.

Using a single image of a flower as his subject, he captures the fleeting effect of natural phenomena and immortalizes the transitory nature of life. With his unique vision, profound sense of color, and a glazing technique inherent in the 17th Century Dutch Master Paintings, Christoph's work elicits a fresh perspective and a deep insight into the familiar.

Embarking on his second career as a fine artist, Christoph was naturally drawn to using flora and nature as his subject. Now, unencumbered by the technical parameters of commercial design, Christoph has the freedom of unrestricted composition combined with his love for the purity and sensuality of oil paint to explore and express his vision.

vandaelechristoph.weebly.com/i…

Comments


Add a Comment:
 
:iconsab687:
SAB687 Featured By Owner Mar 11, 2013  Professional Digital Artist
Thanks so much for the watch :kiss:
Reply
:iconrottenragamuffin:
RottenRagamuffin Featured By Owner Oct 10, 2012   Digital Artist
Thank you for the watch! :iconflowersplz:
Reply
:icondiosaemr:
DiosaEMR Featured By Owner Sep 25, 2012  Hobbyist Digital Artist
Thanks so much for the :+devwatch: !
:heart:
Reply
:iconinertiarose:
InertiaRose Featured By Owner Sep 24, 2012  Hobbyist Digital Artist
Thank you so much for the watch :heart::hug:
Reply
:iconnabila-nina:
Nabila-Nina Featured By Owner Sep 24, 2012  Professional Digital Artist
Thank you for the watch ^_^:rose:
Reply
:iconbigskystudio:
bigskystudio Featured By Owner Feb 16, 2012   Photographer
many thanks for the add
Reply
:iconfp-digital-art:
FP-Digital-Art Featured By Owner Feb 15, 2012  Hobbyist Digital Artist
thx a lot for the watch :)
Reply
:iconkaysthoughts:
KaysThoughts Featured By Owner Feb 15, 2012
A really warm welcome to :iconwater-dreams: .
I'm glad to have you in the group and I hope you're having fun there :heart:
If you've got any question or suggestions, please feel free to contact us :hug:
Greetings Kay :heart:
Reply
:iconluztapia:
LuzTapia Featured By Owner Feb 12, 2012  Student Digital Artist
Thanks for the watch and faves :D
Reply
:iconmistraven:
MistRaven Featured By Owner Jan 3, 2012  Professional Digital Artist
thanks for the watch :)
Reply
Add a Comment: