Shop Forum More Submit  Join Login
2016 mb3d #0008 by valera-rozuvan 2016 mb3d #0008 by valera-rozuvan
Done in MB3D v1.91

Mandelbulb3Dv18{
g.....Y/...V1...w....2U....M1yMpbz72.HsC8.X78v/EsUgRovzHZwviyUA171WxzwEWqTf72czj
.................................siKMnjCrz1........A./.................UK/2...wD
...Uz6....UF/.../M.2/.....kFL...N.....E3.....kg9XIXlPsmD/.......zded0dkpXm1....I
0/U0LDuC12../.............................................U0.....y1...sD...../..
.zX0LD0DVi7bmMw4Sx1..........iC4IdKBeWcjBrSwERGS/uXSjk7z4.IJz.AxRo5NIJpDu3ircV5O
/uXl/UiTYFJJzewpHfj/.JpDU.....2Lx.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................8....k1.
.....4iSoz1.......EZ.AnNk.UC.U7.2/...61....M....m....24....F....6/...EY7....SFDZ
...U.ydel4ceYFnwTeOgle8No.6.nc..zzzz..EizccZWGyD6EdGkxmWczH...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0..........2EEFzn9wp0...KIOzEQ7.v/UwIGvVP.k..MpD0Ox4.Q.2c..
zzzz............U/...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................uBZ.U7EgU7zzFoTu2.oQm2oszDnueM.YXB
bYHzTt6Ul/k6Ukl6Qs5crI0.a.l0a.bTUSH7.M029M0ly/uBZ.U7EgU7Mw5crI0.a.l0akqTUSH7.M02
9M0kz/uBZ.U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E....Ek.l2E.....I....6....UEZtKNnZ4IdtKNm..IjR5.m...............................
.....................dp4jVTuP3.E..........2.....................................
................................................................................
.....................6.....3....2....6JRXhKNm7YQjFLA............................
.....................gfzoXUQ97wDCQXbN6ByD.IweZgFf2YuzqbplOdBCT.k................
................................................................................
.....................................wzzzzD......2qOdtqA2pWA....................
........................................U.2.....................................
................................................................................
..........................................E.....I....6....UEZtKNnZ4IdtKNm.......
..........................................UaY3FA6Zgxz..........E9I6IcKT4kz9.....
...sz.........................sLm1nmz0..........................................
........................................................}
{Titel: 2016 mb3d #0008}
No comments have been added yet.

Add a Comment:
 
×Details

Submitted on
August 15, 2016
Image Size
579 KB
Resolution
1600×900
Link
Thumb

Stats

Views
73
Favourites
0
Comments
0
Downloads
1

License

Creative Commons License
Some rights reserved. This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 License.