Uzlo's avatar

131031 Preening

217 2 5K (1 Today)
By Uzlo   |   
Published:
© 2013 - 2020 Uzlo
Alexander (left, belongs to *Verdokai) and Jona (right, mine) sharing breath.
Image size
1280x767px 88.44 KB
Comments2
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
cherryblossombliss's avatar
cherryblossomblissHobbyist Traditional Artist
What a fantastic work of art C:
Laiochan's avatar
LaiochanHobbyist General Artist
Herre gud vad sexig....Det är de där små leendena som som verkligen gör det för mig! Nomnom! Och den där skäggstubben!
LOVELY work! <3