Deviation Actions

Uriel888's avatar

BANNIK

Published:
By
4K Views
BANNIK (Łaźnik) z rosyjskiego Bannik - Kolejna ciekawa postać ze zgrai słowiańskich straszydeł...
Zazwyczaj przedstawiany jako mały człowiek z dużą głową (czasami starzec), włosy po pas i zarost jak sweter. Nieproporcjonalne kończyny, ostre zęby... itd.
Otóż to coś było w mitologii ludowej panem łaźni i patronem ką;pieli. Potrafił żyć w zgodzie z ludźmi, ale jak to wiadomo ludzka rasa czasami potrafi dokuczyć, albo robić coś niezgodnie z zasadami. Wtedy Bannik potrafił też dokuczyć, a nawet przyprawić o śmierć... Zasada była prosta. Ką;pać się mogły trzy grupy, nastę;pnie on obejmował miejsce w ką;pieli. Gdy ktoś nie stosował się mógł zostać poparzony, gdyż Bannik posiadał takie zdolności jak podgrzewanie wody i tworzenie kłebów pary. Ką;piel we wrzątku to nie koniec zabawy... w najgorszym przypadku mógł przeteleportować ką;piącego się do pobliskiej rzeki, lub jeziora i podrzucić go wodnikowi albo zwyczajnie utopić. Można było go ułaskawić pozostawiając w łaźni trochę wody, lub ofiarować czarnego koguta. Bał się żelaznych przedmiotów, talizmanów, dlatego wieszano w łaźniach podkowę.

Inspirowałem się Łaźnikiem Ivana Balbina - naprawdę świetny rosyjski ilustrator [link]

[ołówek,tusz, gimp - tablet, inkscape - wektoryzacja]
Image details
Image size
1098x920px 1.29 MB
© 2009 - 2022 Uriel888
Comments21
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
Chibi-Luly's avatar

Hi! sorry for bothering you, I am making a video about legends and in it I talk about this legend, I would like to know if I would have permission to use your image in the video? of course I would leave you the corresponding credits. Thank you for your attention