Shop Forum More Submit  Join Login
thu mau by umikearan thu mau by umikearan
Add a Comment:
 
:iconooxcandyxoo:
OOXCandyXOo Featured By Owner Aug 17, 2013
Thím Lâm đấy hở :3 mấy cái đường trắng là gì thế ? :3
Reply
:iconumikearan:
umikearan Featured By Owner Aug 17, 2013
đường trắng nào ở đâu mới nói đc chứ
Reply
:iconooxcandyxoo:
OOXCandyXOo Featured By Owner Aug 17, 2013
Trên tóc ế :3
Reply
:iconumikearan:
umikearan Featured By Owner Aug 17, 2013
tóc bóng lên ấy làm vậy cho nổi tóc ấy mà
Reply
:iconooxcandyxoo:
OOXCandyXOo Featured By Owner Aug 17, 2013
:3
Reply
:iconastraroszu:
Astraroszu Featured By Owner Aug 16, 2013  Student General Artist
màu chì O.O , tay bé gái hơi to, . . . :iconheleavesplz:
Reply
:iconumikearan:
umikearan Featured By Owner Aug 17, 2013
tớ vẽ tay hướng lên mà :iconyuicryplz:
Reply
:iconastraroszu:
Astraroszu Featured By Owner Aug 17, 2013  Student General Artist
mình chỉ góp ý nhỏ thế này thui nhé :iconheblush: nếu tay đưa lên thì phải "quả quyết" lun mình thấy tay ẻm rụp xuống, chưa giống giơ lên lắm :iconshadowedplz:
Reply
:iconumikearan:
umikearan Featured By Owner Aug 17, 2013
 :iconshadowedplz: vây ra công lực của ta chưa đủ
Reply
:iconastraroszu:
Astraroszu Featured By Owner Aug 17, 2013  Student General Artist
xi bt bi huh? ._.

Reply
:iconastraroszu:
Astraroszu Featured By Owner Aug 17, 2013  Student General Artist
thêm nữa ._. nét hok dc mềm mại như umi thấy ở bức trước ._. màu thì tạm ổn rùi
Reply
:iconumikearan:
umikearan Featured By Owner Aug 17, 2013
chỉnh shop wa tay dẫn đến vậy vì mềm chỉnh màu bằng Sai
Reply
:iconastraroszu:
Astraroszu Featured By Owner Aug 17, 2013  Student General Artist
mấy zụ này umi mù tịt :iconpapmingplz:
Reply
:iconumikearan:
umikearan Featured By Owner Aug 17, 2013
kệ nó nhìn xa xa ko sao  :iconpapmingplz:
Reply
:icont5s:
T5S Featured By Owner Aug 16, 2013  Student Digital Artist
Nhìn giống màu sáp nhỉ (OvO)
Reply
:iconumikearan:
umikearan Featured By Owner Aug 16, 2013
mềm tô màu chì sao ai cũng kêu màu sáp nhỉ  :iconasdfghplz:
Reply
:icont5s:
T5S Featured By Owner Aug 16, 2013  Student Digital Artist
Nhìn giống quá mà :iconasdfghplz: 
Reply
:iconumikearan:
umikearan Featured By Owner Aug 16, 2013
 :iconasdfghplz:
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
August 16, 2013
Image Size
1.9 MB
Resolution
960×1280
Link
Thumb

Stats

Views
99
Favourites
2 (who?)
Comments
18