Shop Forum More Submit  Join Login
nhat ki ve tay ( Luf ) past 1 by umikearan nhat ki ve tay ( Luf ) past 1 by umikearan
 :iconmh-roleplay:
dạo này tôi nghĩ mình nên ghi lại vài kỉ niệm lên giấy với vài hình minh họa đơn giản
Add a Comment:
 
:iconaruchan141:
aruchan141 Featured By Owner Dec 15, 2013  Student Artist
tôi là cữu vĩ thiên hồ =]]]
Reply
:iconumikearan:
umikearan Featured By Owner Dec 15, 2013
:iconsatoshipeaceplz: chào tôi là Luf sky elf tóc bạch kim
Reply
:iconaruchan141:
aruchan141 Featured By Owner Dec 15, 2013  Student Artist
:iconaruchan141: chào ~ tóc bạch kim sao ? OvO hình như bị cháy nắng phải ko ? tôi thấy có màu nâu nữa , hay do tôi hoa mắt .
Reply
:iconumikearan:
umikearan Featured By Owner Dec 15, 2013
:iconorekiahhplz: cháy thuốc bạc mày nên có màu nâu đỏ
Reply
:iconaruchan141:
aruchan141 Featured By Owner Dec 15, 2013  Student Artist
:iconbigheplz: [ klq nhưng check note hộ ]
Reply
:iconlenberryphan:
LenberryPhan Featured By Owner Nov 27, 2013  Student Traditional Artist
luf có người iu hởMariko-Kurama-(Bored)-[Elfen-Lied] 
Reply
:iconumikearan:
umikearan Featured By Owner Nov 28, 2013
:iconmingplz:  có em nhưng giờ hết rồi 
Reply
:iconkien-biu:
kien-biu Featured By Owner Nov 13, 2013  Professional Digital Artist
:iconbigchipplz: *Liếc nhìn ... * không để lại ấn tượng ... * đi thẳng
Reply
:iconvn4eyedgirl:
vn4eyedgirl Featured By Owner Nov 11, 2013  Hobbyist Traditional Artist
Càng ngày cnagf thấy SOnata giống sở thú thiệt =]]]
(chắc vì sonata là rừng....)
Mà chúng ta đã có gì ấy nhở...
-Rắn
-Người rừng lai trâu (?)
-Ca mập
-Người ngựa
-Rồng
-Cáo
-Lai chim
-Sói (?)
MÌnh còn thiếu ai không ta :icongo-on-plz:
Reply
:iconastraroszu:
Astraroszu Featured By Owner Nov 12, 2013  Student General Artist
-1/2 thần rừng :icongo-on-plz:
Reply
:iconvn4eyedgirl:
vn4eyedgirl Featured By Owner Nov 12, 2013  Hobbyist Traditional Artist
- con mèo
MÀ thần rừng nào cơ... elf à...
Reply
:iconastraroszu:
Astraroszu Featured By Owner Nov 13, 2013  Student General Artist
không phải :icongo-on-plz: nhưng m.ng cũng chẳng biết nên thôi :icongo-on-smile-plz: có lẽ nên lập thêm vươn thú kế bên bệnh viện sonata lun :))))
Reply
:iconvn4eyedgirl:
vn4eyedgirl Featured By Owner Nov 15, 2013  Hobbyist Traditional Artist
Umi nói cực kì chí lí :icongo-on-plz:
Reply
:iconastraroszu:
Astraroszu Featured By Owner Nov 15, 2013  Student General Artist
nhưng cái này ít ai chú ý tới  :icongo-on-plz: hiếm khi dc lập ra lắm
Reply
:iconvn4eyedgirl:
vn4eyedgirl Featured By Owner Nov 15, 2013  Hobbyist Traditional Artist
Uhm...mọi ngời chỉ chú ý tới bệnh viện là nhiều thôi :icongo-on-plz:
Reply
:iconumikearan:
umikearan Featured By Owner Nov 11, 2013
chắc hết rồi :icongo-on-plz:
Reply
:iconastraroszu:
Astraroszu Featured By Owner Nov 11, 2013  Student General Artist
hi :iconkonataplz: hi ka !
Reply
:iconumikearan:
umikearan Featured By Owner Nov 11, 2013
:iconyuiglompplz:  hi hi đó
Reply
:iconmasutsuki:
Masutsuki Featured By Owner Nov 10, 2013  Hobbyist Digital Artist
MOEEEEE ~~~~~~~ :iconyuiwahplz: 
Reply
:iconumikearan:
umikearan Featured By Owner Nov 10, 2013
:iconyuiglompplz: cảm ơn ạ
Reply
:iconpandaonda:
PandaOnDA Featured By Owner Nov 10, 2013
nice =))
Reply
:iconumikearan:
umikearan Featured By Owner Nov 10, 2013
:iconyea-plz: cảm ơn anh
Reply
:iconaverine:
Averine Featured By Owner Nov 10, 2013
dệ thương ghê =))))))))))
Reply
:iconumikearan:
umikearan Featured By Owner Nov 10, 2013
:iconhontoplz: cảm ơn
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
November 10, 2013
Image Size
972 KB
Resolution
2893×4092
Link
Thumb

Stats

Views
256
Favourites
7 (who?)
Comments
24