Shop Forum More Submit  Join Login
[Vie] nhiem vu 1 by umikearan [Vie] nhiem vu 1 by umikearan
hix hix điện thoại chụp như shit ! xin lỗi vì ảnh không chất lương cho lắm. nhìn cái máy bay đơn giản thấy tội nghiệp wa :iconbigheplz:
Add a Comment:
 
:iconkien-biu:
kien-biu Featured By Owner Aug 9, 2013  Professional Digital Artist
:iconmingplz: đúng là deadline có khác =]]]]]] ai cũng nộp về dồn dập
Reply
:iconumikearan:
umikearan Featured By Owner Aug 9, 2013
:iconbigheplz: truyền thống việt nc tới chân ta nhảy
Reply
:iconrp-ara:
rp-ara Featured By Owner Aug 8, 2013  Hobbyist Artist
vẽ nhanh vậy, hôm qua nộp đơn hôm nay có bài :iconpapmingplz: 
Reply
:iconumikearan:
umikearan Featured By Owner Aug 9, 2013
:icondeyedplz: dạ chắc đc vài bữa thì nó sẽ chậm lại vì bệnh lười
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
August 8, 2013
Image Size
166 KB
Resolution
911×627
Link
Thumb

Stats

Views
144
Favourites
2 (who?)
Comments
4