Shop Forum More Submit  Join Login
Hong Nj by umikearan Hong Nj by umikearan
:iconv-island-explorer:
Tên: Hong Nj
Tuổi: 16
Giới Tính: nam
Chiều cao: 1.55 m
Cấp độ: Mây ( thấp nhất )
Trang bị: Chày làm bánh
Tiểu sử:
Sinh ra trong 1 gia đình có truyền thống làm bánh gạo. vì để nối nghiệp gia định cậu đã tìm tòi và học làm bánh gạo từ nhỏ. Hiện giờ là 1 bật thầy trong nghề làm bánh gạo!
Tính cách hiền lành, thích chăm sóc những người xung quanh, thích làm bánh gạo cho mọi người :iconchitandaneplz:
No comments have been added yet.

Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
August 15, 2013
Image Size
9.8 MB
Resolution
3623×3000
Link
Thumb

Stats

Views
115
Favourites
2 (who?)
Comments
0