Shop Forum More Submit  Join Login
Hinh4586 by umikearan Hinh4586 by umikearan
Add a Comment:
 
:iconlenberryphan:
LenberryPhan Featured By Owner Nov 27, 2013  Student Traditional Artist
là luf hở chị 
Reply
:iconumikearan:
umikearan Featured By Owner Nov 27, 2013
Nhân mộc ƠvƠ
Reply
:iconlenberryphan:
LenberryPhan Featured By Owner Nov 27, 2013  Student Traditional Artist
Mirai-Kuriyama-Bad-Acting-[Kyoukai-no-Kanata] ồ thế à
Reply
:iconkasanray:
Kasanray Featured By Owner Nov 27, 2013  Student Digital Artist
cây ư? :iconmingplz: lần này lại uống loại thuốc tăng lực gì thế
Reply
:iconumikearan:
umikearan Featured By Owner Nov 27, 2013
Chỉ là nhân mộc không phải Luf TwT
Reply
:iconkasanray:
Kasanray Featured By Owner Nov 27, 2013  Student Digital Artist
:iconmingplz: ơ. vậy là tôi nhầm
Reply
:iconastraroszu:
Astraroszu Featured By Owner Nov 27, 2013  Student General Artist
umi thik bức WIP hơn :icongo-on-plz:
Reply
:iconumikearan:
umikearan Featured By Owner Nov 27, 2013
WIP ? em ngu lắm 
Reply
:iconastraroszu:
Astraroszu Featured By Owner Nov 27, 2013  Student General Artist
có lẽ 1 phần vì bức này hum thấy mấy hoa hẹ như bức WIP :3
Reply
:iconastraroszu:
Astraroszu Featured By Owner Nov 27, 2013  Student General Artist
là cái bức em đang vẽ dở ấy :3 , nhìn chất hơn là bức nỳ
Reply
:iconumikearan:
umikearan Featured By Owner Nov 27, 2013
dạ Ọ w Ọ
Reply
Add a Comment:
 
×


Featured in Collections
Details

Submitted on
November 27, 2013
Image Size
248 KB
Resolution
960×1280
Link
Thumb

Stats

Views
168
Favourites
14 (who?)
Comments
11

Camera Data

Make
Nokia
Model
X2-00
Date Taken
Nov 27, 2013, 4:46:18 PM
Software
www.meitu.com