Shop Forum More Submit  Join Login
FM note by umikearan FM note by umikearan
iconFM-Kindergarten:
Tên : Anam
Tuổi : 7
Giới tính : pé gái
Sờ thích : Thích cột tóc 2 bên cho các bạn nam đẹp trai dễ thương
Ghét : bị nhắc nhở * khi bị nhắc nhở chuyện gì đó sẽ nổi khùng lên và hậu quả không lườn trước đc *
Trang bị : vòng tay hoa mai , kẹp tóc hiệu FM , giầy lolita tím , vớ hình tim
Lịch sử bản thân : Là con của 1 nhà buôn bán đồ ăn có tiếng * nói đúng hơn là nhà hàng 5 sao *
Tài năng : nấu ăn * nhưng lười biến nên không hay trổ tài cho lắm *
:iconpinkagane:
PinKagane Featured By Owner Jul 20, 2013  Student
Hiểu, tinh thần là sắp bị buột tóc....ôi vui quá đi
Reply
:iconumikearan:
umikearan Featured By Owner Jul 20, 2013
* túm đầu * đc rồi lại đÂy ^^ anh cả
Reply
:iconpinkagane:
PinKagane Featured By Owner Jul 20, 2013  Student
Đây
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
July 20, 2013
Image Size
137 KB
Resolution
859×1162
Link
Thumb

Stats

Views
327
Favourites
8 (who?)
Comments
3