Shop Forum More Submit  Join Login
Canh Ca - voyage by umikearan Canh Ca - voyage by umikearan
:iconanother-voyage:

Tên: Cánh Cá 
Tuổi: 17
Quốc tịch: Hy Lạp
Ngày sinh: 08-07

Tính cách:
- Cởi mở
- Thích nói chuyện với mọi người, ưng tọc mạch vào chuyện người khác
- Gét bị mọi người nói về ngoại hình ! vì có 2 trái chanh huyền thoại trên người ......
- Rất ham tiền nhưng thời nay kinh tế khó khăn, chân dài ngực nở mới nhanh kiếm tiền nên phải trực thu phí nhà xí làm giàu.

Lý do lên thuyền:
- kiếm tiền ! 
Bạn trai: lenberryphan.deviantart.com/ar…
No comments have been added yet.

Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
June 20, 2014
Image Size
267 KB
Resolution
1699×1626
Link
Thumb

Stats

Views
163
Favourites
5 (who?)
Comments
0