umikearan's avatar
65 Watchers5.6K Page Views50 Deviations
Jan 2
Vietnam
Deviant for 6 years
Badges
Super Llama: Llamas are awesome! (17)
HI!
Tôi muốn có bambo tui chán chuột - chan lắm rùi ~umikearan (https://www.deviantart.com/umikearan)  :iconsaysplz:HI! :iconumikearan:           :icondressplz: :iconhongnj:<=> :iconhongnjnam: on :iconv-island-explorer: :iconmonroeplz:        :iconhalfnakedplz: :iconanamchan: on :iconfm-kindergarten: :iconthrowplz:I :iconfaceplantplz:I :iconcryforeverplz:I :iconstareglompplz:I:iconlinkdanceplz:I:iconletmehugyouplz:I:iconohfuckgrandpaplz:I:iconlooolplz:I:iconhandspazzplz:I:iconmisakiciaoplz:I :iconbrohugplz:I :iconnacchanglompplz:I :iconsupertighthugplz:I:iconmarikbakurabrohugplz:I:iconsnugplz:I:iconrubcheeksplz:I:iconyurihugp
4
0
O_O
1
0
Hi!
name : Aran thank you! Because you visit me!
3
0

Comments100

anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In
Isui99's avatar
*uốn éo bung chiêm đứng giữa đường*
Reply  ·  
LenberryPhan's avatar
LenberryPhan|Student Traditional Artist
chúc sinh nhật chị em chúc hơi muộn nhỉ yêu chị nhiều à chị dăng thêm tranh đi ~ em mún xemChihiro Fujisaki (Excited) [V4] 
Reply  ·  
umikearan's avatar
 cảm ơn em nhá tranh hả mấy bữa nay bận nên từ chị úp :iconbrohugplz:
Reply  ·  
LenberryPhan's avatar
LenberryPhan|Student Traditional Artist
ukm~ xin lỗi vì ko art tặng chị tranh nàoPikachu crying plz 
Reply  ·  
MikiTakamoto's avatar
MikiTakamoto|Hobbyist Digital Artist
Happy Birthday!!   :iconnacchanglompplz:
Reply  ·  
umikearan's avatar
cảm ơn chị :iconbrohugplz:
Reply  ·