ulliroyal on DeviantArthttps://www.deviantart.com/ulliroyal/art/O-No-Drank-n-Drove-268836801ulliroyal

Deviation Actions

ulliroyal's avatar

O No, Drank n Drove

By
Published:
896 Views

Description

Mandelbulb
My second picture for lucas contest.[link]

Mandelbulb3Dv17{
T.....s/...C2...s/...26...kWL3Ot38L/.17.NEpsil4Ebr/A4/2EF.gn7YbR2eMkzk.qzaj85F.k
................................/bSJnIQ6t.2........Y./.................EZ/2.....
................/w.0/....6U/1...j0....E4.....Ayw8rd8lQkD/w.uHs8E...m/Nua2l1.OaN4
./EnAncD12..12...................6/E........E.A............u1....y1...sD...../..
.w1...kDxFx/KUfO.wv1tTVsjfE3zALq5oj3BIjDDSZiUPwN6wvYQalfKmUdy.6D03TgsClj5a9ETzgv
FwvKUirZCyr.zqlwBQvW3MkD......Y56...9X........kD/2.KtE1D42E.....................
.............oAnAr1...sD....zUJRw6.yplX.MO5D0UnRw6.qrlX.sV5D0UFSw6..............
..................kz8wzzz1ke.A1.r0...I3...kD....W0K94w..EEU6....1/...Y3.....Su4W
...U.0aZczDM6/nzssIUzX6dE16.2c..ifBl.g5MarH7iXyDWra4dabdnz1...........U/CtzVfB2.
YA72QifFDz1...........bEqQSJWv.k3Bk0zLxWn/kgxySzvoyczkF0Z.VGwozjMWN0G1N6B.A/2opz
oggX..vcoi4gnm.kmGbd5RRLqz1VZcJeJ44gzqU/iwzzz1..WOXJa2hvE.wPcqpvnF7zzEdzZhuUNIyj
B6U2.wD...U7ogrskX02.rj.LnwfYwzDsEfbwBbPkz9..UTVR..y3q/.zz/k.1A..1Ak.szDsnwF.UDn
5/EzThdht0kaqa9.Qs5y3q/.sLM5..bTsLM5.UTVR..lyVTVR..y3q/.Mw5y3q/.sLM5.kqTsLM5.UTV
R..kzVTVR..y3q/....y3q/.zz/k.1A.yz1yAT2.xzpaqa9..kKOZt4NmJKMhBLPdVbAic4Qb/......
E....A....E.....I....Q....EE0x4SBx4Nl.kPrJaQ..........................k/........
...................../....................2...................yD........kz9.....
...oz...........................................................................
.....................2.....3....A....AJOZ75Q6Z4PWJaQo/..........................
.....MU/4MU/4..................E........Uz1........sz.........yD................
........................................................kz1........wz...........
................................/....E/..../....TloPbZ3.ZVJKjtKGoB5.a/..........
..............................................................zD........E.YaNaNa
NaNizcNaNaNaNavDOaNaNaNaty1.....................................................
............................................}
Image size
1920x1080px 876.16 KB
© 2011 - 2024 ulliroyal
Comments5
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In