Shop Forum More Submit  Join Login
{ Share PSD Quotes } Pack #3 Tam sinh tam the 2017 by uaats-BB { Share PSD Quotes } Pack #3 Tam sinh tam the 2017 by uaats-BB

Tuyệt vời, cực phẩm
Heart 
"Hoa đào nở rộ hoa đào tàn, phim hết người đi tình vẫn còn đấy. Chúng tôi diễn như ý, cũng hy vọng mọi người xem vui vẻ. Ba đời ba kiếp, ca tụng Bạch Dạ, rừng đào mười dặm, luôn luôn đón chào." 
____________________________________________

1. " Như quả ái thái hoang lương, ngã bồi nhĩ mộng nhất trường
       Nếu tình yêu quá trống vắng, ta cùng nàng say mộng một giấc "
  - Tam sinh tam thế - Tam sinh tam thế thập lí đào hoa OST

2. " Ta đối với người không thông minh, đều rất khoan dung "
  - Thiên tôn Dạ Hoa
________________________________________

RULES
FAV + CMT = PSD
(This artwork has limited comments)

**Special thanks to: 
:iconqianyuanliulan: 
:iconquyhgiiaoo: :iconjinhyun99: :iconmthej: :iconnamrux: :icondtd12: :iconilbeherehrjn: :iconleeight: :iconmadabouthim: :iconmsg2k3: :iconpaulinexxxjs: :iconblackcat-chirido:

1.3.2017
Perfect but so sad
very sad
and penitent
Add a Comment:
 
:iconloan292:
Loan292 Featured By Owner Jun 9, 2019
Done
Reply
:iconnhungnhung1998:
nhungnhung1998 Featured By Owner Mar 16, 2019
thssss 
Reply
:iconhanthienlam:
HanThienLam Featured By Owner Jun 5, 2018
Thanks <3
Reply
:iconyoonsiccute:
yoonsiccute Featured By Owner May 21, 2018
done
Reply
:iconyoonsiccute:
yoonsiccute Featured By Owner May 21, 2018
done
Reply
:iconannamiyamura2406:
AnnaMiyamura2406 Featured By Owner Mar 29, 2018  Student Artist
Done!
Reply
:iconthanhmai1309:
thanhmai1309 Featured By Owner Feb 17, 2018
done
Reply
:iconstabmeintheneck:
stabmeintheneck Featured By Owner Nov 30, 2017  Hobbyist Digital Artist
done
Reply
:iconngodieptu:
NgoDiepTu Featured By Owner Nov 10, 2017
done
Reply
:iconisawonderl4nd:
isawonderl4nd Featured By Owner Nov 6, 2017
done
Reply
:iconmyminniiee-pj95:
MyMinniiee-PJ95 Featured By Owner Oct 29, 2017  Student
thx
Reply
:iconyuukawaii33:
yuukawaii33 Featured By Owner Sep 24, 2017  Student Interface Designer
Done
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
March 1, 2017
Image Size
912 KB
Resolution
850×700
Link
Thumb

Stats

Views
1,801
Favourites
73 (who?)
Comments
45