Recommended for you
typhlosion's avatar
Return
2 2 88 (1 Today)
By typhlosion   |   Watch
Published: May 18, 2008
© 2008 - 2019 typhlosion
Though, in truth, the sun never really goes away.
Image size
1370x955px 153.33 KB
Recommended for you
Comments2
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In
raitei-nazien's avatar
går den ikke bort når den eksploderer og slukker og blir til noe annet? vil du ennå kalle den for solen? ånei du er død da. vil den da fremdeles være solen, når du ikke er der og kan kalle den det?

HE HE
©2019 DeviantArt
All Rights reserved