Shop Forum More Submit  Join Login
Maligayang Araw ng Kalayaan..woohoo! :D

-----------
(from greenphils.com)Sabi MO , ang gobyerno natin ay palpak.
Sabi MO , ang mga batas natin ay sinauna.
Sabi MO , ang lokal na pamahalaan natin ay hindi maganda ang pagkolekta ng
basura at ang paglilinis ng mga lugar.
Sabi MO , hindi gumagana ang mga telepono, katatawanan ang kalagayan ng
trapiko, at hindi nakakarating sa paroroonan ang mga sulat.
Sabi MO , parang nasadlak sa basura ang ating buong bansa.
Sabi Mo , sabi MO, sabi MO.

E ano'ng ginagawa mo tungkol dito?

Kumuha ka ng isang taong papunta sa Singapore . Bigyan mo sya ng pangalan,
yung sa IYO. Bigyan MO sya ng mukha, yung sa IYO. Lumabas KA sa airport
nang pinakamatino mong sarili na maipagmamalaki sa mundo..

Sa Singapore Hindi KA nagtatapon ng upos ng sigarilyo sa kalye.
Ipinagmamalaki MO ang magaganda nilang underpass. Nagbabayad KA ng mga 60
pesos para makapagmaneho sa Orchard Road (parang EDSA) mula alas 5 hanggang
alas 8 ng gabi. Bumalik KA sa parking lot para bayaran ang parking tiket mo kung
napasobra ka ng oras sa shopping o sa pagkain sa isang restaurant. Sa Singapore,
wala KAng sinasabi, meron ba?

Hindi MO susubukang kumain sa lantad kapag Ramadan sa Dubai .
Hindi MO susubukang lumabas ng bahay na walang takip ang mukha sa Riyadh .
Hindi MO susubukang lagyan ang isang empleyado ng kumpanya ng telepono sa
London para mapunta sa ibang tao ang mga long distance na tawag mo.

Hindi MO susubukang lumampas ng 90 kilometers per hour sa Washington, at
saka sasabihin sa pulis "Alam MO kung sino ako?"

Bakit di MO subukang dumura o magtapon ng upos ng sigarilyo o balat ng
kendi sa mga kalye sa Tokyo ?

Bakit hindi MO subukang bumili ng pekeng mga papeles sa Boston tulad ng
ginagawa sa Recto?

Pinag-uusapan pa rin natin IKAW.

IKAW na gumagalang at sumusunod sa patakarang banyaga sa ibang bansa pero
hindi makasunod sa sarili mong lugar.

IKAW na tapon ng tapon sa kalye pagtuntong mo pa lang sa lupa.

Kung IKAW ay nakikisalamuha at pumupuri ng systema sa bansang banyaga,
bakit hindi KA maging ganyan sa Pilipinas?

Minsan sa isang panayam, ang dating Subic Administrator na si Gordon ay may
katwiran ng sinabi nyang "Ang mga aso ng mayayaman ay pinalalakad at
pinadudumi ng may-ari sa kalye, tapos sila mismo ang pumupuna sa may
katungkulan sa kapalpakan sa paglilinis ng mga kalye. Ano ang gusto nilang
gawin ng mga may katungkulan? Magwalis tuwing makakaramdam ng hindi maganda
sa tiyan ang kanilang alaga?"

Sa America , bawat may-ari ng alaga ay dapat maglinis matapos ang pagdumi
ng aso. Ganuon din sa Japan .

Gagawin ba ng mga Pilipino yun dito? Tama sya.

Pumupunta tayo sa botohan para pumili ng gobyerno at pagkatapos nuon ay
tinatanggal na natin sa sarili ang responsibilidad. Uupo tayo sa isang tabi
at paghihintay ng pagkalinga at umaasa na gagawin ng gobyerno ang lahat
habang wala tayong iniaalay.

Umaasa tayo sa pamahalaan na maglinis, ngunit hindi naman tayo titigil sa
pagtatapon ng basura sa kung saan-saan, at ni hindi tayo pupulot ng anumang
piraso ng papel para itapon sa basurahan.

Tapos sinisisi natin ang pamahalaan kapag nakikita natin ang karahasan sa
kabataan, pagkagumon sa bawal na gamot, at iba pa, samantalang sinimulan
natin ito sa hindi pagpansin sa pangangailangan ng ating mga anak ng tunay
na pag-gabay at responsibilidad ng isang magulang.

Ang sabi natin, "Ang buong sistema ang kailangang magbago. Ano ang
magagawa kung AKO lang ang magpapabago sa aking pamilya?"

E sino ang magbabago ng sistema?

Ano ba ang mga sankap ng sistema? Napakaginhawa sa atin na ang sistema ay
binubuo ng ating mga kapitbahay, mga ibang tahanan, ibang syudad, ibang
komunidad, at ang pamahalaan. Pero hindi kasama IKAW at AKO. Pagdating sa
ating pagkakaroon ng positibong handog sa sistema, ikinakandado natin ang
sarili, pati na ang ating pamilya sa loob ng isang ligtas na pugad at tumatanaw na
lang tayo sa malayong mga lugar at bansa at naghihintay ng isang Mr. Clean na
dumating at maghatid na mga himala.

O lumilikas tayo. Parang mga tamad na duwag na hindi pinatatahimik ng
ating mga takot, tumatakbo tayo sa Amerika upang makisalo sa kanilang
luwalhati at purihin sa kanilang sistema. Pero pag naging masalimuot sa New
York tatakbo tayo sa Japan o Hongkong. Pag nagkahirapan ang paghanap ng
trabaho sa Hongkong, sakay agad tayo sa susunod na eroplano patungong
Gitnang Silangan. Pag may digmaan sa Gulf, inaasahan nating masagip at
mapauwi ng Gobyernong Pilipino.

Lahat ay handang umabuso at gumahasa sa bansa. Walang nag-iisip na
handugan ang sistema. Ang konsyensya natin ay nakasanla sa pera. Mga mahal
kong kababayan, ang sulating ito ay matinding nakakakislot ng isipan,
nangangailangan ng maraming pagmumuni-muni, at tumutusok din sa konsyensya.
Medyo inuulit ko lang ayon sa ating salita ang mga salita ni John F. Kennedy sa
kanyangkabansa upang maitugma sa ating mga Pilipino:

Wag natin itanong kung ano magagawa ng Pilipinas para sa IYO…
"Itanong natin kung ano ang magagawa natin sa ating bansang Pilipinas at
gawin ang nararapat upang ang Pilipinas ay maging tulad ng Amerika at ibang
kanlurang bansa ngayon."

Gawin natin kung ano ang kailangan ng Pilipinas sa atin.
Ipasa ito sa lahat ng Pilipino.
  • Listening to: barkbarkbarkyapyapyapwhinewhinerawr
  • Reading: Mixed Vegetables
  • Watching: wala..
:iconninchoco:
NinChoco Featured By Owner Jun 11, 2009  Professional General Artist
yeh! pakopya.
Reply
:icontwisted-vision:
twisted-vision Featured By Owner Jun 11, 2009  Student General Artist
sige OuO
Reply
Add a Comment:
 
×

:icontwisted-vision: More from twisted-vision


More from DeviantArtDetails

Submitted on
June 11, 2009
Link
Thumb

Stats

Views
1,239
Favourites
0
Comments
2