Deviation Actions

Twarda8's avatar

Wing basics

Published:
By
71 Comments
21K Views
Slighty edited and corrected version from my Tweet: twitter.com/Twarda8/status/108… because that one was made quick.

Originaly this supposed to be about bat wings only, with a focus on propatagium, but it kind of expanded, and added more text than intended to. I also wan't going to upload it here, but thought what the heck, someone may have an use for this here. 
Anyway, I hope this helps.
It's overly simplified, so search for other references/photos to get more details/knowledge.
Image details
Image size
2592x2881px 1000.88 KB
© 2019 - 2021 Twarda8
Comments62
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
Bulder2003's avatar

Thank you for this tutorial! It is easy to understand and pleasing to the eye. I can see myself using this tutorial a lot in the future.

Twarda8's avatar

Thank you for commenting! I'm really happy to hear that it is useful to people!

riverofpages's avatar

Thanks so much! I'm trying to draw a dragon with birdlike wings at the moment, but it's really helpful knowing about both.

lonesome-wolf-child's avatar
I saw this featured on Facebook and this makes so much sense. Thank you so much for making this! :heart:
Thank you for this!
Weirda-s-M-art's avatar
Miło widzieć kolenjny tutorial wyjaśniający pewne ważne, lecz pomijane szczegóły :)

Dobra robota! :iconclapplz:
Twarda8's avatar
Dzięki za miłe słowo!
felix-leg's avatar
Dotąd nie wiedziałem, że ten mięsień łączący dłoń z barkiem nazywa się propatagium. I fakt: prawie wszyscy o nim zapominają :roll:

Za to to, że krzywe skrzydła są niepoprawne to nie wiedziałem. Myślałem właśnie, że kości po prostu są takie wygięte :paranoid:.
Właśnie rysowanie tych palców jest najtrudniejsze, bo zawsze zapominam ile kości jest w palcach :blush:

Zastanawia mnie jednak inną częstą rzecz jaką widzę u innych. Mianowicie to, że ramię i przedramię mają różną długość.
U ptaków raczej nie zauważyłem by miały właśnie takie skrzydła, ale nie wiem jak to jest wśród nietoperzy. Wydaje mi się, że to błędne rysowanie, ale nie jestem pewien :sherlock:
Twarda8's avatar
To nie jest mięsień; to błona/membrana. Całość wolnej błony zwykle służącej do lotu lub szybowania nazywa się ogólnie patagium. Propatagium jest patagium występującym właśnie we wskazanym na rysunku miejscu. W przypadku ogona masz patagium, które nazywa się uropatagium. Propatagium jest podtrzymywane przez więzadło.

Google search:
Ptak: people.eku.edu/ritchisong/554i… (zapożyczam ze strony: people.eku.edu/ritchisong/554n… gdyż nie mam oryginału)
Nietoperz: i0.wp.com/theamazingbat.com/wp… (za theamazingbat.com/bat-natural-… )

Już na pierwszy rzut oka widać inny stosunek długości między kością ramienną a kośćmi przedramienia u nietoperza.
feralchic's avatar
zena121245's avatar
Though fairly basic, it is a very nice and strong tutorial on how to draw wings.
Devious-Archangel's avatar
Considering I like to work with realism, this would help me out a lot to sell the illusion further. I'm gonna save it for the next time I draw wings!
crypticxade's avatar
megaup.net/folder/8646/Anatomy…

Course :- UDEMY: Anatomy for Figure Drawing: Mastering the Human Figure
Devious-Archangel's avatar
Thank you!! I'll be sure to start watching them! :D
Twarda8's avatar
Look out. The account doesn't look like a normal bot, but the link looks suspicious.
crypticxade's avatar
If you're interested in learning something new  for free and virus free just check it out and then you will thank me :) :- t.me/Patreonstudio   [NOT ADVERTISING]
Devious-Archangel's avatar
Fair enough. I did open the link though, and no viruses. Well, yet. I didn't open anything in them.
FROSKII's avatar
I need to figure out how to make this more uh


cartoony for my style 
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In