Shop Forum More Submit  Join Login
ts88 by tuyetdinhsinhvat ts88 by tuyetdinhsinhvat
Roses are red
Violets are blue
Maybe you don't know
That I used to like you
[link]
Add a Comment:
 
:icongiangcobexinhdep:
giangcobexinhdep Featured By Owner Sep 4, 2013
chị ơi,em đang viết truyện ,mà em thích mấy cái tấm hình của chị quá.em xin phép chị cho em dùng nó nhak,em ko có ý lợi dụng đâu.Chỉ muốn cái truyện mình ko khô khan tý thôi.Cảm ơn chị nhiều
Reply
:icontaeyoongjoongsa:
TaeYoongJoongSa Featured By Owner Jun 27, 2013
wow nice but simple poem ... it makes "something that could have been hard to say" for some people a bit easier
Reply
:iconmeoham:
Meoham Featured By Owner May 21, 2013  Student Artist
nice
Reply
:iconphunglk:
phunglk Featured By Owner Jan 16, 2013
English version của mình (hơi xuyên tạc một chút ngữ nghĩa) là:

Roses are Red,
Violets are Blue,
Didn't you know that,
I used to love you.

Mình rất thích pic này của bạn đó, đơn giản nhưng làm mình nhớ về rất nhiều chuyện :)
Reply
:iconkino-chan000:
Kino-chan000 Featured By Owner Jan 15, 2013
Câu chuyện về Rùa dễ thương và Thỏ hâm đơ, mới đọc trên Trà Sữa, hay cực kì luôn í :)
Reply
:iconrie3py:
Rie3py Featured By Owner Jan 10, 2013
Aww câu này dễ thương >v<
Reply
:iconnhungs2jj:
nhungs2jj Featured By Owner Jan 9, 2013  Student Traditional Artist
rất dễ thương ^^
Reply
:iconcddmanful:
cddmanful Featured By Owner Jan 1, 2013  Hobbyist General Artist
Very sweet! I see (from other comments) what it means--I would love to receive such a valentine....:heart:
Reply
:iconksmin:
KSMin Featured By Owner Dec 31, 2012  Student Interface Designer
Roses are red
Violets are blue
Maybe you don't know
But I used to like you
Reply
:iconyellowsmoke321:
yellowsmoke321 Featured By Owner Dec 31, 2012  Hobbyist Traditional Artist
I am not sure of what this language is but it looks pretty
Reply
:iconwidexpillow:
widexpillow Featured By Owner Dec 31, 2012  Hobbyist General Artist
it's vietnamese :)
Reply
:iconyellowsmoke321:
yellowsmoke321 Featured By Owner Dec 31, 2012  Hobbyist Traditional Artist
cool, thanks for the info :)
Reply
:iconwidexpillow:
widexpillow Featured By Owner Dec 31, 2012  Hobbyist General Artist
you're welcome! :D
Reply
:iconsesaline:
Sesaline Featured By Owner Dec 31, 2012
This is so sweet q.q
Reply
:iconartemistheartist22:
ArtemistheArtist22 Featured By Owner Dec 31, 2012  Hobbyist Photographer
Roses are red
Violets are blue
Mabye you don't know
but i like you

that's what google tells me it is :)
Reply
:icon3011992:
3011992 Featured By Owner Dec 31, 2012  Hobbyist General Artist
Roses are red
Violets are blue
Maybe you don't know
That I used to like you
Reply
:iconartemistheartist22:
ArtemistheArtist22 Featured By Owner Dec 31, 2012  Hobbyist Photographer
oh, ok then it's that, sorry just wanted to help :)
Reply
:icon3011992:
3011992 Featured By Owner Dec 31, 2012  Hobbyist General Artist
Dont worry ... You are actually good :)
Reply
:iconartemistheartist22:
ArtemistheArtist22 Featured By Owner Jan 1, 2013  Hobbyist Photographer
:D thanks :)
Reply
:iconbxtung:
bxtung Featured By Owner Dec 31, 2012
Roses are red
Violets are blue
Vodka costs less
Than dinner for two

:))
Reply
:iconrei-ami:
Rei-Ami Featured By Owner Dec 31, 2012
Roses are red
Violets are blue
......something, something....lol

It looks great btw!
Reply
Add a Comment:
 
×

Details

Submitted on
December 31, 2012
Image Size
122 KB
Resolution
1200×461
Link
Thumb

Stats

Views
10,131
Favourites
307 (who?)
Comments
21
Downloads
212