Turk Sanart

1 min read

Deviation Actions

turk-sanart's avatar
By turk-sanart
0 Favourites
0 Comments
8K Views

Neden Türk SanArt

Dünya ile bütünlük sağlamayı amaçlıyan bir varsayım.Kelime haznemize yeni bir kelime.Sanat -arapçadan dilimize Art-ingilizceden dilimize..SanArt :)

:iconturksanart:Grubu beğenen ve davetiye alan arkadaşlarım .Ben deviantarttaki tüm türklere ulaşamaya bilirim.Lütfen çabama destek olup bu sitedeki tüm türkleri davet edin.
Published:
© 2013 - 2021 turk-sanart
Comments0
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In