Shop Forum More Submit  Join Login
×
Here is my first finished work of the Forest tale - my personal project: tung-monster.deviantart.com/ar…,

And 49/50 more to work!

Please take a look at it and leave your comment and support. Thank you very much :happybounce: :happybounce: :happybounce: 
I will be back soon!!!!!!!
poor... T__T
 • Listening to: opeth
 • Reading: nothin
 • Watching: nothin
 • Playing: wall-E
 • Eating: choco-pie
 • Drinking: Coca
.
 • Listening to: opeth
 • Reading: nothin
 • Watching: nothin
 • Playing: wall-E
 • Eating: choco-pie
 • Drinking: Coca
i am so bad...
 • Listening to: opeth
 • Reading: nothin
 • Watching: nothin
 • Playing: wall-E
 • Eating: choco-pie
 • Drinking: Coca
I will have the first 5000favs artwork soon with monsterrrrous.deviantart.com/a… :* :* :* hohoho
 • Listening to: opeth
 • Reading: nothin
 • Watching: nothin
 • Playing: wall-E
 • Eating: choco-pie
 • Drinking: Coca
hard working

I am sorry because I cannot reply all of your comments and favourites, I'm now trying all my best for some work, I will present them as soon as I could. Thank you for forgiving me about this. Thank you for loving my artworks :hug: :hug: :hug:
 • Listening to: opeth
 • Reading: nothin
 • Watching: nothin
 • Playing: wall-E
 • Eating: choco-pie
 • Drinking: Coca
Cần cần cần cần tìm tìm tìm tìm người người người người vẽ vẽ vẽ vẽ truyện minh hoạ thiếu nhi >.<

Truyện không yêu cầu vẽ quá phức tạp và chi tiết, tuy nhiên bởi vậy điều đầu tiên là phải đảm bảo được form hình tốt và dễ thương :cz37: . Vể form hình này thì khi làm việc trực tiếp monsterrrous sẽ cùng bạn điểu chỉnh nét vẽ cho đến khi ok rồi làm truyện. :cz21: Mỗi truyện chỉ 4-5 trang.

Vì là truyện ngụ ngôn nên đa số các nhân vật là động vật (biết nói chuyện :cz43: ), nếu bạn chưa vẽ thú tốt được thì hơi bị vất vả, tuy nhiên đừng quá ngại vì ít vẽ thú mà không thử send 1 số tranh đã vẽ qua email: tdhs@mooncats.com.vn
Trong Email bạn cho biết thêm acc ở diễn đàn và tên tuổi, Y! để dễ contact nha.

Số truyện tương đối nhiều nên thực sự rất cần những bạn có thể đảm bảo thời gian, tiến độ,. :cz43:

Địa chỉ cty: 145/4 Nguyển Đình CHính, F.11, Q. Phú Nhuận

Mọi thắc mắc khác xin liên hệ Y! monsterrrous: ax_xii :cz07:

Trước mắt chỉ có thể cộng tác với những bạn ở HCM =.=
 • Listening to: opeth
 • Reading: nothin
 • Watching: nothin
 • Playing: wall-E
 • Eating: choco-pie
 • Drinking: Coca
I am so so so so soooo happy of being flooded with comments , +favs and +watchs for the DD in "Silent street" (Deserted Street)!!!

I'm sorry I cannot reply all the message right away and i hope you don't mind it. Thank you very very much everybody, especially =Evil-Nj who suggested the DD and $Moonbeam13 who featured the picture XD!!!
 • Listening to: Within temptation
 • Reading: Newspaper
 • Watching: Computer's screen
 • Playing: wacom
 • Eating: choco-pie
 • Drinking: Coca

bored

Journal Entry: Wed Mar 10, 2010, 7:30 AM
 • Listening to: Within temptation
 • Reading: Newspaper
 • Watching: Computer's screen
 • Playing: wacom
 • Eating: choco-pie
 • Drinking: Coca

Ht Tt i...

Journal Entry: Mon Feb 22, 2010, 8:20 PM
 • Listening to: Blind Guardian
 • Reading: Newspaper
 • Watching: Computer's screen
 • Playing: wacom
 • Eating: choco-pie
 • Drinking: Coca

Tet Holliday

Journal Entry: Wed Feb 10, 2010, 7:56 PM
 • Listening to: Blind Guardian
 • Reading: Newspaper
 • Watching: Computer's screen
 • Playing: wacom
 • Eating: choco-pie
 • Drinking: Coca

Working

Journal Entry: Sun Feb 7, 2010, 9:27 PM
 • Listening to: Blind Guardian
 • Reading: Newspaper
 • Watching: Computer's screen
 • Playing: wacom
 • Eating: choco-pie
 • Drinking: Coca

Visiting meomunden's gallery

Journal Entry: Thu Feb 4, 2010, 8:13 PM
 • Listening to: Blind Guardian
 • Reading: Newspaper
 • Watching: Computer's screen
 • Playing: wacom
 • Eating: choco-pie
 • Drinking: Coca

=.=...

Journal Entry: Wed Feb 3, 2010, 6:14 PM
 • Listening to: Blind Guardian
 • Reading: Newspaper
 • Watching: Computer's screen
 • Playing: wacom
 • Eating: choco-pie
 • Drinking: Coca

Thanks giving :D

Journal Entry: Fri Jan 29, 2010, 9:06 AM
 • Listening to: Blind Guardian
 • Reading: Newspaper
 • Watching: Computer's screen
 • Playing: wacom
 • Eating: choco-pie
 • Drinking: Coca

oh...~

Journal Entry: Sun Jan 24, 2010, 6:39 AM
 • Listening to: Blind Guardian
 • Reading: Newspaper
 • Watching: Computer's screen
 • Playing: wacom
 • Eating: choco-pie
 • Drinking: Coca

UNREAL 99% Digital -concept art-CALL FOR ENTRY

Journal Entry: Wed Jan 6, 2010, 12:43 AM
 • Listening to: Blind Guardian
 • Reading: Newspaper
 • Watching: Computer's screen
 • Playing: wacom
 • Eating: choco-pie
 • Drinking: Coca

=.=

Journal Entry: Wed Jan 6, 2010, 12:06 AM
 • Listening to: Blind Guardian
 • Reading: Newspaper
 • Watching: Computer's screen
 • Playing: wacom
 • Eating: choco-pie
 • Drinking: Coca

Best Wishes for the New Year

Journal Entry: Fri Jan 1, 2010, 11:33 PM
 • Listening to: Blind Guardian
 • Reading: Newspaper
 • Watching: Computer's screen
 • Playing: wacom
 • Eating: choco-pie
 • Drinking: Coca