trungsao552968's avatar

trungsao552968

0 Watchers13 Page Views0 Deviations
Deviations Coming Soon!
Check back soon to see trungsao552968's deviations.
Follow me on
Badges
My Bio

Chơi sáo trúc từ năm 2016 đến nay, thích viết cảm âm sáo trúc và mang đi chia sẻ. Quan điểm cá nhân là: "Không cẩu thả với những gì mình chia sẻ".

Comments

Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In