Shop Forum More Submit  Join Login
PACK SHARE 800+WATCHERS by tranluna12 PACK SHARE 800+WATCHERS by tranluna12
Cảm ơn vì đã ủng hộ tớ trong thời gian qua Love 
Lần này do không có nhiều thời gian nên chỉ chuẩn bị được qua loa thế này thôi mong các cậu không chê :D (Big Grin) 
Đang trong kì thi nên chúc mọi người thi tốt đạt điểm cao :happybounce: 
Trong lần share tiếp theo mình sẽ cố gắng hơn, love u Heart Heart Heart 

Pack này gồm :
- 6 psd coloring
- 19 psd art
- 10 BG
- 4 texture

FAV+fav  + CMT + WATCH deviantART = LINK DOWNLOAD

=>> LINK <==
Bullet; PinkDeviantArt RULE :DeviantArtBullet; Pink

Bullet; Blue DON'T SHARE OR SELL ANYWHEREBullet; Blue 
Bullet; Pink DO NOT MOVE ALL MY ARTS Bullet; Pink 

Bullet; Purple CREDIT :icontranluna12: IF YOU USEBullet; Purple 
( Please don't credit in your fav )

Bullet; Green HOPE YOU LIKE IT !Bullet; Green 
Add a Comment:
 
:iconkimanh2000:
Kimanh2000 Featured By Owner Nov 4, 2018
xin
Reply
:iconyonniemimi:
Yonniemimi Featured By Owner Oct 28, 2018  Hobbyist
thanks
Reply
:iconlizziedino:
lizziedino Featured By Owner Oct 23, 2018
Thx.
Reply
:iconnatsukiyurika1209:
NatsukiYurika1209 Featured By Owner Sep 25, 2018  Student Interface Designer
done
Reply
:iconbeerbingko:
Beerbingko Featured By Owner Sep 22, 2018
ok
Reply
:iconjiyeonvnm:
JiyeonVNM Featured By Owner Sep 5, 2018
done
Reply
:iconlmc2811:
lmc2811 Featured By Owner Aug 31, 2018
thanks
Reply
:iconnhatruc1611:
nhatruc1611 Featured By Owner Aug 26, 2018
done
Reply
:iconmeomeo1013:
meomeo1013 Featured By Owner Aug 21, 2018
done
Reply
:icondachi2912:
DaChi2912 Featured By Owner Aug 21, 2018
Thanks
Reply
:iconys-yushana:
YS-Yushana Featured By Owner Aug 14, 2018
Done
Reply
:iconnguoiquaduongb:
nguoiquaduongB Featured By Owner Jul 25, 2018  Student Interface Designer
Thank a lot! Good job! 
Reply
:iconaxx0sx:
axx0sx Featured By Owner Jul 20, 2018
thanks
Reply
:iconvickysjy2k4:
vickysjy2k4 Featured By Owner Jul 19, 2018
thks
Reply
:icontruc2272004:
truc2272004 Featured By Owner Jul 18, 2018  Student Artist
Tks
Reply
:iconanhhan56:
anhhan56 Featured By Owner Jul 3, 2018
Tks
Reply
:iconkum04cute:
Kum04cute Featured By Owner Jun 25, 2018  Student Interface Designer
kasam
Reply
:iconga9e:
GA9E Featured By Owner Jun 22, 2018  Student Artist
<3
Reply
:iconxolovekim:
xolovekim Featured By Owner Jun 18, 2018
done <3
Reply
:iconcastreolux:
castreolux Featured By Owner Jun 16, 2018
Thanks!
Reply
:iconyumiyeong0202bts:
yumiyeong0202bts Featured By Owner Jun 11, 2018
Thanks <3
Reply
:iconminnmnhi:
minnmnhi Featured By Owner Jun 9, 2018
thanks
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
December 24, 2017
Image Size
1.4 MB
Resolution
2500×2500
Link
Thumb

Stats

Views
2,025
Favourites
258 (who?)
Comments
169