Shop Forum More Submit  Join Login
PACK SHARE 800+WATCHERS by tranluna12 PACK SHARE 800+WATCHERS by tranluna12
Cảm ơn vì đã ủng hộ tớ trong thời gian qua Love 
Lần này do không có nhiều thời gian nên chỉ chuẩn bị được qua loa thế này thôi mong các cậu không chê :D (Big Grin) 
Đang trong kì thi nên chúc mọi người thi tốt đạt điểm cao :happybounce: 
Trong lần share tiếp theo mình sẽ cố gắng hơn, love u Heart Heart Heart 

Pack này gồm :
- 6 psd coloring
- 19 psd art
- 10 BG
- 4 texture

FAV+fav  + CMT + WATCH deviantART = LINK DOWNLOAD

=>> LINK <==
Bullet; PinkDeviantArt RULE :DeviantArtBullet; Pink

Bullet; Blue DON'T SHARE OR SELL ANYWHEREBullet; Blue 
Bullet; Pink DO NOT MOVE ALL MY ARTS Bullet; Pink 

Bullet; Purple CREDIT :icontranluna12: IF YOU USEBullet; Purple 
( Please don't credit in your fav )

Bullet; Green HOPE YOU LIKE IT !Bullet; Green 
Add a Comment:
 
:iconaxx0sx:
axx0sx Featured By Owner 16 hours ago
thanks
Reply
:iconvickysjy2k4:
vickysjy2k4 Featured By Owner 2 days ago  New Deviant
thks
Reply
:icontruc2272004:
truc2272004 Featured By Owner 3 days ago  Student Artist
Tks
Reply
:iconanhhan56:
anhhan56 Featured By Owner Jul 3, 2018
Tks
Reply
:iconkum04cute:
Kum04cute Featured By Owner Jun 25, 2018  Student Interface Designer
kasam
Reply
:iconga9e:
GA9E Featured By Owner Jun 22, 2018  Student Artist
<3
Reply
:iconxolovekim:
xolovekim Featured By Owner Jun 18, 2018
done <3
Reply
:iconcastreolux:
castreolux Featured By Owner Jun 16, 2018  New Deviant
Thanks!
Reply
:iconyumiyeong0202bts:
yumiyeong0202bts Featured By Owner Jun 11, 2018
Thanks <3
Reply
:iconminnmnhi:
minnmnhi Featured By Owner Jun 9, 2018  New Deviant
thanks
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
December 24, 2017
Image Size
1.4 MB
Resolution
2500×2500
Link
Thumb

Stats

Views
1,453 (3 today)
Favourites
224 (who?)
Comments
157
×