trangtran2403's avatar
69 Watchers4.5K Page Views11 Deviations
Artist
  • Mar 24
  • Vietnam
  • Deviant for 5 years
  • She / Her
Badges
Super Llama: Llamas are awesome! (15)
My Bio
img%2FQWFVK2FzUWZybjdFVkt3aFF4YlpCUTZENUM1WCtiNVYw by trangtran2403
Hello mọi người
Name:Katori/Trang đương nhiên là girl rồi (hihi)
D.O.B: 24-03-2003
       Link weibo   www.weibo.com/5691072304/profi… ( bạn nào có weibo thì follow cho mình nha )
I am TDT
Mình là người vui tính, dễ chịu nếu bạn nào watch mình mà muốn watch back thì cmt bên dưới mình sẽ watch lại cho nha
4 by trangtran2403
Yêu nhất là Đại ca đó nha ( tuy có hơi.... hihi)
Animation-6 by trangtran2403
A by trangtran2403
Hai BB còn lại thì chỉ kém chút thôi
B by trangtran2403img%2FUlJIc2g2SHdobHQ3dFhra3B5a3pjQ1ZGOVNMN1BQSGU5 by trangtran2403

img%2FUlJIc2g2SHdobHNrT3JYeDlPZTh4c2d6emZmZENza3A3 by trangtran2403

img%2FTHVHLy9hTlU2Tk5RUkFpRXdqTjBqS2xsbHVtamZqS3Fs by trangtran2403
Phim đang mê gần đây đó chính là
tumblr o8rww1HcJB1sl7awmo5 400 by trangtran2403
          Cool ngầu vl
20160728-034905-20160721-094115-tumblr O9szjgcqkt1 by trangtran2403 
 
wáng jun4 kǎi :
qí guài nǐ ài xiǎo gǒu 
qí guài nǐ zǒng shén yóu 
zǒng shì huàn xiǎng nǚ shēng zhǎng zhǎng hēi fā 
dài nǐ zǒu ba 
wáng yuán :
yóu xì jué zhàn dào tiān liàng 
hēi yǎn quān jiū jí jìn huà 
áo yè tài kě pà kuài xǐ xǐ shuì ba 
yì yáng qiān xǐ : zhī zhū zài nǐ shēn hòu 
xià dé yàng zǐ hěn qiǔ 
ài shuǎ shuài yě méi yòng 
yì yáng qiān xǐ / wáng yuán :
chī xiàng tài chǒu zì liàn guò tóu 
wáng yuán :
měi cì wàng mǎi dān hái néng zǒu chū mén kǒu 
hái bú shì wǒ zài shēn hòu 
hé :
zhēn xīn huà tài mào xiǎn 
kě shì nǐ zài wǒ de yǎn qián bú yòng biǎo yǎn 
xiǎng xiào jiù xiào ba yǒu shí méi dǐ xiàn 
dàn nǚ shēng miàn qián liú diǎn yán miàn 
zhēn xīn huà tài mào xiǎn 
fǎn zhèng quē diǎn yōu diǎn Low diǎn nǐ dōu kàn jiàn 
gāo xìng jiù Wanna show
fān liǎn jiù Wanna go
dàn yǒu nǐ dǒng wǒ zhè yī diǎn jiù zú gòu 
wáng jun4 kǎi :
bié zài páng zhòu méi tóu 
jiǎ zhuāng bú zài xiǎng zǒu 
shí me guǐ yě bú shuō 
wáng jun4 kǎi / yì yáng qiān xǐ :
5678 lún dào nǐ lā 
wáng yuán :
shuì jiào ài bào zhe xiǎo xióng 
chī fàn ài jiá cuò cōng tóu 
chú le jiā rén yě jiù wǒ rěn shòu nǐ ba 
yì yáng qiān xǐ :
bié yǐ wéi nǐ méi yǒu 
yǒu cì shuì zī tài chǒu 
bú rěn xīn bǎ nǐ chǎo xǐng kǒu shuǐ zhí liú 
pāi zhào zài zǒu 
wáng jun4 kǎi :
shǒu jī lǐ cún de nǐ de zì pāi tài duō 
nèi cún míng xiǎn kuài bú gòu 
hé :
zhēn xīn huà tài mào xiǎn 
kě shì nǐ zài wǒ de yǎn qián bú yòng biǎo yǎn 
xiǎng xiào jiù xiào ba yǒu shí méi dǐ xiàn 
dàn nǚ shēng miàn qián liú diǎn yán miàn 
zhēn xīn huà tài mào xiǎn 
fǎn zhèng quē diǎn yōu diǎn Low diǎn nǐ dōu kàn jiàn 
gāo xìng jiù Wanna show
fān liǎn jiù Wanna go
dàn yǒu nǐ dǒng wǒ zhè yī diǎn jiù zú gòu 
wáng yuán :
jiù bǎ zhēn xīn huà dāng zuò chóu mǎ 
wáng jun4 kǎi :
shí tóu jiǎn dāo bù bèi kēng yī bǎ 
yì yáng qiān xǐ : hā hā nǐ yòu shū lā 
kuài chéng rèn nǐ yǒu shí 
hé :
pí qì tài chà Oh
wáng yuán : zhēn xīn huà tài mào xiǎn 
yì yáng qiān xǐ :
kě shì nǐ zài wǒ de yǎn qián bú yòng biǎo yǎn 
wáng jun4 kǎi :
xiǎng xiào jiù xiào ba 
yǒu shí méi dǐ xiàn 
hé :
dàn nǚ shēng miàn qián liú diǎn yán miàn 
hé :
zhēn xīn huà tài mào xiǎn 
fǎn zhèng quē diǎn yōu diǎn Low diǎn nǐ dōu kàn jiàn 
gāo xìng jiù Wanna show
fān liǎn jiù Wanna go
dàn yǒu nǐ dǒng wǒ zhè yī diǎn jiù zú gòu
Favourite Bands / Musical Artists
TFBOYS

Talking Request ( CLOSE )

Talking Request ( CLOSE )

*Sắp đến ngày 6-8 rồi là ngày kỉ niệm ba năm debut của TFBOYS nên mình muốn mở TR Các bạn hãy xem một vài art của mình trước nha *Bản đăng kí -Name: -Link stock ( HQ nha) -Text -Size                                 MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ
Mới cut mong mọi người ủng hộ nha https://www.deviantart.com/trangtran2403/art/Render-IU-624854890
https://www.deviantart.com/trangtran2403/art/Render-Tiffany-611093544

Comments 46

Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
KL24lovesStudent Interface Designer
+wb?
ToffiieStudent Traditional Artist
. Watch back?
ToffiieStudent Traditional Artist
. Cậu chưa w tớ?
ToffiieStudent Traditional Artist
. Bạn chưa w tớ?
mình xin lỗi nha mình watch rồi đó
View all replies
Watch back??