Shop Forum More Submit  Join Login

Comments


:iconcapscesdigitalink:
CapscesDigitalInk Featured By Owner Oct 6, 2016  Professional General Artist
Wonderful gallery!
Reply
:icontraktorova:
Traktorova Featured By Owner Oct 6, 2016
I'm glad you like it ^-^
Reply
:iconmikado13:
Mikado13 Featured By Owner Aug 18, 2016  Hobbyist Artist
o wow rzucam combo wiadomości na przestrzeni 2 lat
Reply
:iconmikado13:
Mikado13 Featured By Owner Aug 18, 2016  Hobbyist Artist
Boże Traktor, jaki ty progres zrobiłaś
Reply
:icontraktorova:
Traktorova Featured By Owner Aug 18, 2016
kekkeke dziękuję :D
Reply
:iconmartystka:
martystka Featured By Owner Jan 31, 2016  Hobbyist Traditional Artist
matko! jesteś nieziemsko zdolna, nic tylko podziwiać
Reply
:icontrucellent:
trucellent Featured By Owner Mar 10, 2015  Hobbyist General Artist
Raamy, Mały Traktorku! Twoja galeria jest przepiękną inspiracją, a twa zabawa akwarelami istną ucztą dla oczu.
Wspaniałe prace i te cudooooowne twarze! :la: Jaram się nimi. Jaram się kolorkami, jak i jaram się większością tych prac!
No po prostu... genialne...
Reply
:icontraktorova:
Traktorova Featured By Owner Mar 11, 2015
Aaaa Dziekuję *u*
Staram się jakoś dokoksać skilla :P
Reply
:icongroovygillian:
groovygillian Featured By Owner Mar 6, 2015  Hobbyist Traditional Artist
beautiful gallery :D
Reply
:icontraktorova:
Traktorova Featured By Owner Mar 7, 2015
thank you :3
Reply
Add a Comment: