Shop Forum More Submit  Join Login
.______________________. Tut thứ 5 của tớ rồi...
Viết lắm Tut mà toàn cái đâu đâu không .__.
Tớ viết cái này theo kiểu của tớ á ._.
Làm cái  viền nét đứt ấy._. 
Áp dụng được cho Photoshop CS6 hoặc Photoshop CC thôi nhé ._.
Đlq mà cuối blog tớ share cái gì gì đó ._. Kéo xuống là biết.
*troll đó = ))))
===
Bước 1 : Mở cái gì cần viền lên ._.
Bước 2 : Chọn công cụ Pentool, chỉnh kiểu Shape á ._.
Untitled by TouHynNe
Bước 3 : Tạo một Layer mới, đặt xuống dưới cái Layer mà bạn cần viền nét đứt.
Bước 4 : Sau đó dùng cái Pentool viền quanh người mod như vậy :'> Cứ bất chấp hết tất cả mà viền~
Untitled by TouHynNe
Bước 5 : Cứ viền như vậy cho tới hết ~
Untitled by TouHynNe
Bước 6 : Nhấn theo thứ tự, từ Đỏ rồi đến Hồng, sau đó đến Vàng, chỉnh màu ở ô màu tím.Untitled by TouHynNe
Bước 7 : Làm sao nữa nhở :v À, giảm Fill của Layer Shape kia xuống còn 0% là xong. hị hị ~
Untitled by TouHynNe


Add a Comment:
 
:iconn-lc:
N-LC Featured By Owner Jan 27, 2018
Thanks
Reply
:iconwfrejixd:
WFrejixd Featured By Owner Dec 30, 2017
<3
Reply
:iconltn-1409:
LTN-1409 Featured By Owner Oct 21, 2017
-thanks
Reply
:iconjleeakadino:
JLeeAkaDino Featured By Owner Sep 10, 2017  Student Artist
thanks
Reply
:iconnhatminhda:
NhatMinhDA Featured By Owner Sep 8, 2017  Student Interface Designer
Thanks!
Reply
:iconriooppa1304:
RioOppa1304 Featured By Owner Jul 9, 2017
Thanks
Reply
:iconmaryhwang1810:
Maryhwang1810 Featured By Owner Jul 2, 2017
- Thanks!
Reply
:iconrd-a:
RD-A Featured By Owner Jun 29, 2017  Student Traditional Artist
Thanks
Reply
:iconthienyii225:
ThienYii225 Featured By Owner Jun 22, 2017  Student Interface Designer
Thanks :3
Reply
:iconjuuko-chan:
Juuko-Chan Featured By Owner Jun 20, 2017  Student Traditional Artist
Thx
Reply
:icony-vt:
Y-VT Featured By Owner Jun 16, 2017  Student Interface Designer
xin ạ
Reply
:iconangela1999:
Angela1999 Featured By Owner Jun 12, 2017
.
Reply
:iconbichngocpham1710:
bichngocpham1710 Featured By Owner May 27, 2017
Xin nạ~~
Reply
:iconharuca-da:
Haruca-DA Featured By Owner Feb 23, 2017  Student Interface Designer
xin
Reply
:iconchikae-deviantart:
chikae-deviantart Featured By Owner Feb 20, 2017  Student Interface Designer
xin
Reply
:iconhuyorij:
Huyorij Featured By Owner Feb 17, 2017  Student Artist
- thanks <3
Reply
:iconjayhoang:
JayHoang Featured By Owner Feb 7, 2017
Hay quá
Reply
:iconyuttacucheoo:
yuttacucheoo Featured By Owner Feb 1, 2017
Thanks bạn nha
Reply
:iconpia-hime:
Pia-Hime Featured By Owner Jan 13, 2017  Student Filmographer
done
Reply
:iconsc-shisociu:
SC-ShiSoCiu Featured By Owner Dec 19, 2016
- CS3 có làm đc ko a ._.
Reply
:iconhamstersuga:
HamsterSuga Featured By Owner Dec 19, 2016
Xin 
Reply
:iconjenzny-97er:
Jenzny-97er Featured By Owner Dec 7, 2016
Xin
Reply
:iconbobanhbeo:
bobanhbeo Featured By Owner Nov 26, 2016
done

Reply
:iconnattbest:
NattBest Featured By Owner Nov 23, 2016  Student Interface Designer
Cảm ơn <3 
Reply
:iconpe-pong-kute:
Pe-Pong-KUTE Featured By Owner Nov 20, 2016  Student Interface Designer
Xin
Reply
:iconwennhwang912:
wennhwang912 Featured By Owner Nov 18, 2016
cảm ơn ạ~
Reply
:iconphanhoaingocthi:
phanhoaingocthi Featured By Owner Oct 24, 2016
xin 
Reply
:iconhilarichan:
Hilarichan Featured By Owner Oct 21, 2016  Student Interface Designer
xin
Reply
:icondnishesth-san:
DnishesTH-San Featured By Owner Oct 1, 2016   Artisan Crafter
. done 
Reply
:iconkiuly-chucheo:
kiuly-chucheo Featured By Owner Sep 27, 2016
Cậu ơi... CS3 có làm được không cậu? Với lại cái Shape gạch đứt đấy là trong CS có sẵn hay là cậu tạo vậy ạ? 
Reply
:iconsatohyuu:
SatohYuu Featured By Owner Oct 15, 2016  Student
Trong CS6 có nhé (^.^).
Reply
:iconkiuly-chucheo:
kiuly-chucheo Featured By Owner Oct 16, 2016
ukm
Reply
:iconakideviant:
AkiDeviant Featured By Owner Sep 22, 2016  Student Artist
Cậu ơi... CS3 có làm được không cậu? Với lại cái Shape gạch đứt đấy là trong CS có sẵn hay là cậu tạo vậy ạ? 
Reply
:icontruc2272004:
truc2272004 Featured By Owner Sep 20, 2016  Student Artist
Thanks
Reply
:iconnamietan:
NamieTan Featured By Owner Sep 10, 2016
 Thanks <3
Reply
:iconhilari-mon2k5:
Hilari-mon2k5 Featured By Owner Sep 9, 2016
Xin
Reply
:iconpink-dii:
Pink-Dii Featured By Owner Sep 3, 2016
Done
Reply
:iconkazamicute2004:
kazamicute2004 Featured By Owner Aug 30, 2016
tks
Reply
:iconrika-cucheo:
Rika-Cucheo Featured By Owner Aug 26, 2016
Done
Reply
:iconnaki-loveakb48:
Naki-loveAkb48 Featured By Owner Aug 23, 2016  Student Interface Designer
Done
Reply
:iconyooram177:
yooram177 Featured By Owner Aug 3, 2016
thanks
Reply
:iconbizmonu2003:
bizmonu2003 Featured By Owner Aug 2, 2016
thanks
Reply
:iconhonhonnie:
HonHonnie Featured By Owner Aug 1, 2016  Student Digital Artist
- Thanks
Reply
:icontragg036:
tragg036 Featured By Owner Jul 28, 2016  Student Traditional Artist
xin
Reply
:iconyoomicucheo:
YooMiCucheo Featured By Owner Jul 27, 2016  Student
XIN
Reply
:iconhirukiriya:
HiruKiriya Featured By Owner Jul 22, 2016
xin
Reply
:iconaquariushikari:
AquariusHikari Featured By Owner Jul 21, 2016
xin
Reply
:iconbyuneli:
ByunEli Featured By Owner Jun 16, 2016
. Xin
Reply
:iconlouwilly:
LouWilly Featured By Owner Jun 13, 2016  Student Interface Designer
Xin
Reply
Add a Comment:
 
×

:icontouhynne: More from TouHynNe


Featured in Collections

write by bizmonu2003

Journal by HonHonnie

Journal by Naki-loveAkb48


More from DeviantArtDetails

Submitted on
July 17, 2014
Link
Thumb

Stats

Views
14,004
Favourites
470 (who?)
Comments
165
×