toroj's avatar

Sherlock: Empty Hearse

By toroj
4 Favourites
1 Comment
1K Views
- Co znaczy: "Zgubiliśmy ciało pana Holmesa"? Wiesz jaki będzie skandal?
- Może powiedzieć, że samobójstwo było mistyfikacją i klient przeżył?
- Jest to jakiś pomysł...

Pomysł mój, tłumaczenie tekstu na angielski: Minamoto.
Moffat, ty trollu!
IMAGE DETAILS
Image size
1119x830px 307.64 KB
Published:
© 2013 - 2020 toroj
Comments1
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
wiwla's avatar
jak skończyć opowieść z klasą i żeby nadal poruszało wyobraźnie? to się nazywa otwarte zakończenie - działa od co najmniej 2000 lat :)