Deviation Actions

tomiskym's avatar

Website Snapshot Studio

Published:
By
3 Comments
70 Views
www.snapshot-studio.pl
Image details
Image size
1905x4820px 2.13 MB
© 2017 - 2021 tomiskym
Comments3
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
dobroslawK's avatar
Jeśli mogę wyrazić swoją opinię to kilka rzeczy razi w oczy. Brak marginesu lewego i prawego. Kolory trochę walą po oczach i wycentrowanie treści nie pomaga w czytelności za duży kontrst jeśli chodzi o szerokość opinii klientów i kontaktów.
tomiskym's avatar
Dzięki za wskazówki. Niestety czasem obowiązuje zasada klient nasz Pan i nie wszystko jest w pełni po naszej myśli :)
dobroslawK's avatar
Znam ten ból :)

Pozdrawiam