Deviation Actions

Tokusa-desu's avatar

GIFT: Kezzai

By Tokusa-desu
115 Views
SO HERE IT IS! A gift for my best friend/waifu/bro/everything-else :heart: :heart: :heart:
My most favourite sparkledoge ever!
Wszystkiego najlepszego!
Happy Birthday!
Alles Gute zum Geburtstag!

Underswap Sans Icon  

Character "Kezzai" belongs to :iconbakura-sama:
Image details
Image size
1000x1022px 366.5 KB
Published:
© 2016 - 2021 Tokusa-desu
Comments11
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
Tokusa-desu's avatar
Nie, bo żyrafka :C
destrakszyn's avatar
Coś mnie tu robisz w bambuko, przecież widzę, że to dziobak.
Tokusa-desu's avatar
Oj no, próbowałam cię wkręcić.
destrakszyn's avatar
Ha! Prawie ci sie udało, ale byłam czujna!
Bakura-sama's avatar
KOCHAM. MOCNO I NAMJENTNIE
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In