Deviation Actions

Tkaczka's avatar

No.6 Shion stamp

Published:
By
3 Comments
1K Views
No i ostatni dzisiaj.... eeee, no dobra jest 8 po 12, cofam to. XD

No i Shion z No.6 razem z jego wyjątkowym morderczym wyrazem twarzy.
Awww, nie chciałabym mieć go za wroga.
Image details
Image size
99x56px 36.81 KB
© 2011 - 2021 Tkaczka
Comments3
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
RandomMeerkitty's avatar
Can I use this stamp, please? *^*
Tkaczka's avatar