Deviation Actions

timemit's avatar

Majik Stars

Published:
By
2K Views

Description

Mandelbulb3d

Tweaked from the wonderful [link] by :icontheli-at:


My params ... Mandelbulb3Dv17{
V.....S....O/...ET...2....E/aIUTu7FA.9G74oEU321klUeGl39K..oydXDKab6..rZpJdt9G21k
.................................ZwIXX8Lf02........Y./.................EZ/2.....
................/ME//....2Eb4...4A....E......E2AdjrFBJfD/.E/X5XE...m/dkpXm1....U
z.EnAnQD/2../2.........4.1................................U0.....y1...sD...../..
.w1...sDFJ0WpzUuku1ed0zggIbTykSDDB0qRaeDeZfgLJkAcun36U5OEVucy04.M0Y27oejtRHdkylQ
GuX.1wsQypggy67BvNKO35ej......IX1..............E.6....sD.Akz0...................
.............A6U.i1...sD....z.lR6D.grVw.EV5m1.DS6D.YtVw.kc5m1.hS6DE/X5XEK/....x/
..................kz..gQs.MP.YD.q....s/....D....0/...I2....F....0/...Ep....UiY52
St0U.08cU0AcU0eQ.06Us.Ak.f9.2cE.zzzz..klrlkCx9zj.gySnbinOz1.JzHmWnv4.HE/I.klLS4.
.whMkskYsz9.aQHInDNyz0UfzHx6d2yD2I13.wqN51../0biMaOyz.UsP8OPAXzD.czYfTLkRzH6/cEz
FJ3O........................hw1ZBGouzKl28sjfg33..EYyf/TwT.A.HE4DALHiz0k1KGS.G2xj
32W1xvI75...FnTsuwy5.1.XSMY7dYwD.IQeUHkzqy9..QbG6/.cU08.zzFUf74.U08c.szDpZNR..8c
U0EzTFagv0.cU08.QsrRwS4.U08c..bTWmbc..8cU0.lyZLQL/.cU08.Mwbfpe5.U08c.kqTDKLY..8c
U0.kz3fhb0.cU08....cU08.zz/cU08.yz1cU08.xz3cU08..61BmQnLk34PVBKOjFKMkJaPVxJAqU1A
E....E.....E....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........UNaNaNaN4wz...................Uz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....1....2YEjVLHjF4BY/ENn/..nE4.....................
............................EU.E........mz1.............................kz1.....
...yzoVKYhnrDJyD........d.2........7.1.......I2E................................
................................/....E/.........TNoPgFKOiRqHXF5.ExqR............
.....................k.1A.......OaNaNaNaty1........wz.........zD........kz1.....
.......................U4/2.....................................................
..........................................E.....I....c....kIdJaQkZaPnhKOn.UQ....
..........................U/4MU/4M........kAnAnAnAnyz.........zD........kz1.....
...wz..............................uz...........................................
........................................................}


Link back if you use :)
Image details
Image size
3072x2304px 8.54 MB
© 2012 - 2023 timemit
Comments39
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
Edo555's avatar
I mentioned this thread in fractalforums www.fractalforums.com/ifs-iter…

Probably from this appearded 3D prints from these stars.