Deviation Actions

timemit's avatar

MB3D Burning Ship Tutorial

By
Published:
7.2K Views

Description

I hope this helps people find their way into the classic 3D Burning ship ... give me a shout if anything isn't clear...

Take the time to check out :iconbib993: classic burning ship 3D burning ship by bib993 and his awesome burning ship animation www.youtube.com/watch?v=yaPTk-…

Also here is the link to some of the topic discussions about the burning ship on FF www.fractalforums.com/mandelbu… with :icon0encrypted0: params

this is :iconmarkjaybee: burning ship Ramparts of Rho Ophiuchi IV by MarkJayBee

My take on the Burning Ship Grave the Ship by timemit

A few examples of the ship structure... link back if you use . :)

Mandelbulb3Dv18{
g.....N....9/...y....2....UmTyOO7lWRzk4bZyDKR6/EhOL8h6REdynLRifdnqopzO9qqAVJvNrD
................................BSUaFU.vd12........A./..................kz1...wD
...Uz6...........M.0/.....kM5...X2...2E3.....w12bPcQvfbD/.......Need/dkpXm1....U
y.....kD12../2UPBRGIbuUyziA7gelOJVsjeVxK3oZeax1...........U0.....y1...sD...../..
.z1...sDCCbWr3EtXt9QU7CZ.PI1ymAH4KWns6ajBaMMSkmBWt9BjTW4tTv7yoblrgWgNDaDL5XhcY2F
JsXkmdCB3.jOywGcI83uhNWjU.....2g1.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................d....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1.U..6.P....U5...EB....m....c3....F....6/...I1.....SF52
...U.qFG9yzb2zzzRYoWzz7lz16.pc..zXCc..kvrEtMc7xD6ocyFE0ujz1..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................2CcN/UvNPcveeWCNq0.yRiibHJJUk1f..XR
SvBmx3CcN/UvNPcvQsLsUa3.ibhVi1bTV1OK.sSq4uCly3CcN/UvNPcvMwLsUa3.ibhVinqTV1OK.sSq
4uCkz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f................................
E....2..F2E.....I.........UEZtKNnZaAExqRm.UQ.........................c..........
...................6./........zj................................................
.............................................timemit...................................
........................}
{Titel: shhiipp6~1~2~1~ss}

Mandelbulb3Dv18{
g....UB/..Uc1...w....2....Ef3KRDLtgqzi0ts4.gbQzDCbM33ND5vzfzVKrjmgSWzqNqwzdB8fxj
................................7ipqpOr/D12........A./..................kz1...wD
...Uz6........../M.0/.....E35...71....E3.....YXOuEWqJobD/.......aeGU0dkpXm1.5JJ7
./....kD12..12.yZ9DM2LWyzqkkNvO8Zmrj1oaogFCL7x9...........U0.....y1...sD...../..
.z1...sDsEv807U3ktn4sZG6nDn6y.ldSxdWtUbjlJF/AjHpUsvzFvLE5EFTy26TXC2oySVDrcEEjhTC
stX.7Yevv/R1ycomPxolL.bDU.....2a0.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................V....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1.U..6.P....U5...EB....m....c3....F....6/...I1.....SF52
...U.qFG9yzb2zzzRYoWzz7lz16.pc..zXCc..kvrEtMc7xD6ocyFE0ujz1..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................2CcN/UvNPcveeWCNq0.yRiibHJJUk1f..XR
SvBmx3CcN/UvNPcvQsLsUa3.ibhVi1bTV1OK.sSq4uCly3CcN/UvNPcvMwLsUa3.ibhVinqTV1OK.sSq
4uCkz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f................................
E....2..F2E.....I.........UEZtKNnZaAExqRm.UQ.........................c..........
...................6./........zj................................................
......................................timemit..........................................
........................}
{Titel: AntennaJulia~2}

Mandelbulb3Dv18{
g.....S....O/...y....2I...UJAwGn.bqcziST1FDv937EyrlX8WBJnyPoDaUnWuAXzCMWjHLriDtj
................................FfKLUSJ5f/2........A./..................6.2...wD
...Uz6...........M.0/.....Ua/...z1....E3.....o3qlfR/zJjD/..........m/dkpXm1/OaN4
z.....kD12../2k/b1gu.NPyze7lLYBp1YsjEvXkfBA2Vx1...........U0.....y1...sD...../..
.z1...sDhcI.hFb59v9hgukdQRBxyQ90TiV9S.hj962KKZfbYv1rqQlr4Hnjy0j/qtns09jjjJKpDPWX
mvPQ/TqcL0toyuokUqyOUBijU.....2Y..............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................W....k1.
.....Ksulz1.....tzzzBhhuiXEN..E.a....I4...EL....Y.oE/A4.Ei.F....6/...MZw...bGnzW
...U.O23DMUpUDj/m9ie4w7lz16.pc..zXCc..kYEkti4xwj6.cXcESLfz1............2NwzFrA0.
.A72QifFjz9.2RiGMQZtz.........../EU0.wzzz1................................E.2c..
zzzz............r0...................2./8.kzzzD...........U9....................
/EU0.wzzz1...................................2CcN/UvNPcveeWCNq0.yRiibHJJUk1f..XR
SvBmx3CcN/UvNPcvQsLsUa3.ibhVi1bTV1OK.sSq4uCly3CcN/UvNPcvMwLsUa3.ibhVinqTV1OK.sSq
4uCkz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f.2aPYlKNgJ4PZ/5PVZbOplKOV3YPdpaA
E../.2..F2E.....I.........UEZtKNnZaAExqRm.UQ.........................c..........
...................6./........zj................................................
......................................timemit..........................................
........................}
{Titel: shhiipp6~1~2~2~b2}
Image size
700x7000px 2.75 MB
© 2014 - 2023 timemit
Comments57
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
Drakan1955's avatar

Nice tutorial, thanks.

I made the translation into Italian and posted it here.