Deviation Actions

Thornat's avatar

Leczo

Published:
By
3 Comments
191 Views
Bo tak. Na zakończenie sezonu krótki ilustrowany instruktaż do robienia leczo.
Image details
Image size
400x1203px 907.93 KB
© 2013 - 2021 Thornat
Comments3
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
dwupunkt's avatar
ja tam nie rozumiem.. 3 punkt/obrazek najczęściej w zupełności wystarcza;p
poza tym to wygląda jak poradnik - nawal się może jedzenie samo się zrobi xD
Thornat's avatar
jak marian nie rozumie to kto ma rozumieć ? =[
dwupunkt's avatar
podejrzewam, że całkiem wiele osób;p