The-Guard-of-Texas on DeviantArthttps://www.deviantart.com/the-guard-of-texas/art/F-16C-Block-52-214446159The-Guard-of-Texas

Deviation Actions

The-Guard-of-Texas's avatar

F-16C Block 52+

Published:
5.3K Views

Description

Celowo obcięte ;) Uwielbiam samoloty :aww:
Zezwalam do wykorzystania, jako kartka z życzeniami na Dzień Ojca XD
Użyłam tu specjalnych pędzli.
---
A greeting card for my dad. I allow the similar use ;)
I :heart: jets!
And I used here some special brushes.
Image size
2480x1748px 4.08 MB
© 2011 - 2024 The-Guard-of-Texas
Comments8
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
ItWasNotMe's avatar
...Wiesz co, ja już Ci nawet nie będę mówić, że to mistrzostwo, bo Ty dobrze o tym wiesz. D: To jest wspaniałe! >u<;;;