Shop Forum More Submit  Join Login
About Deviant Coughing tastes like bleedingMale/Denmark Recent Activity
Deviant for 13 Years
Needs Core Membership
Statistics 5 Deviations 502 Comments 23,077 Pageviews
×

Activity


deviantID

TenOfSwords
Coughing tastes like bleeding
Denmark
Current Residence: Regulus/Formalhaut
Shell of choice: Armour-piercing
Personal Quote: Om jeg så skal starte dommedag...
Interests
Følgende er skrevet af en absolut agnostiker (og dog…Alle de der tegn og sammenfald, lol…)… Det er der en fundamental pointe i.
Sprogbrug er som det er ved blanding af tilfælde og til rådighed stående begreber og ord og forgodtbefindende. Gud/Verden/Universet/Altet/Skabelsen er meningsmæssigt det samme og skal ikke tolkes som betydende at ophavet til indholdet er dogmatiske troslære af en eller anden specifik observans, da det ikke er det, men udelukkende almen menneskelig erkendelse induceret fra erfaret virkelighed og etableret menneskelig viden om den indre og ydre verden…

Glem det konkrete og detaljerne, fokuser på meningen…

Nøglen til paradiset/edens have:
Der kan kun eksistere en eksistentiel enhed, nemlig verden/gud og menneskets eksistens er derfor i gud, som en del af gud i kraft af menneskets fundamentale væren som en erfaring af gud. Separationen fra edens have/paradiset/gud er illusorisk, et bedrag og endeligt det enkelte menneskes valg om at separere sig selv/støde sig selv bort fra gud. Menneskets sjæl (liv) er af gud og i gud.

Nøglen til helvede:
Separationen fra gud leder til mistelsen af sig selv da sjælen stadig er i gud men erkendelsen af den destrueres og alting opleves som meningsløst og trøstesløst og erfaringen af sandheden i gud bortfalder. Ens sjæl og liv og mening mistes for en selv. Dette er synd og fortabelsen da ens sjæl forhindres i at udleves og leve videre i gud og derved går tabt i evigheden.

Nøglen til dæmonernes port:
Beviset for det eksistentielle ståsted destruerer grundlaget for alle religioner der baserer sig på tanken/bevidstheden som værende hjemsted for sjælen og for alle religioner der har transcendering af den givne verden som deres fundamentale religiøse formål. Det er udslettelsen af alt gnostiskt, alt Dharmisk, Alt protestantisk/lutheransk, alt Zen, Alt Islam (guds vilje er i mennesket internt, ikke eksternt) og listen fortsætter. Et sted mellem tyve og tredive tusinde atomvåben er under kontrol af stater hvis nationale sikkerhed og fundament fordufter i et stort *Puf hvis deres befolkningers religiøse og kulturelle identitet pludseligt splintres til ingenting. Så diskretion er måske en meget god ide og små skridt er tilrådeligt.

Nøglen til kærligheden.
Kærligheden er oplevelsen af ens sjæls totale og ubundne erfaring af sin dualitet med den ydre verden manifesteret og fokuseret i et andet menneske da kun et andet menneske kan inkludere det kropslige udtryk/indtryk af sjælen. Et kød og en ånd, og derved også en sjæl, var helt rigtigt da det blev sagt for lang tid siden (godt at jeg faktisk er døbt katolsk). Lykke og mening kan kun findes i dualiteten, alt andet vil i sidste ende blive oplevet som meningsløst og ligegyldigt. Al tanke om at finde lykken alene er illusorisk… dualiteten følger altid, på en eller anden måde med.

Nøglen til livet og menneskets ståsted:
Livet er en del af guds skabelse og en konsekvens af skabelsen selv. Livets opståen lå i kortene ved universets skabelse og er derfor en konsekvens af guds 'plan' for skabelsen. Gud skabte derfor livet, ta da… Da mennesket kan erkende sin egen relation til skabelsen selv (og vælge om det vil være en del af den eller prøve at sætte sig over den) er mennesket, som individuelt eksistentielt perspektiv unikt (skabelsen kan se sig selv) og centrum for skabelsen… menneskets perspektiv er en konsekvens af skabelsen og derfor er mennesket, i menneskets egen erkendelse, højdepunktet/slutpunktet/centrummet for guds skabelse… måske har andre skabelser et lignende eller helt andet ståsted men det er fra menneskets perspektiv uden relevans da mennesket er bundet til sine egne eksistentielle vilkår. You get the drift… Gider ikke skrive en afhandling om det. Hvorfor gud gjorde det således er uden for menneskets erkendelse og spørgsmålet er også irrelevant for den enkelte.. Erfaringen af det givne liv er hvad der er eksistentielt set relevant ikke hvorfor det givne (eksistentielt selvudslettende process)… Svaret på 'hvorfor det givne' er: Fordi gud. (stort punktum)

Nøglen til dommedags maskinen:
Big bang -> Astrofysik -> Solsystem -> Kompliceret cyklisk gravitation/lysintensitet -> Circadian rytme i alle levende celler -> Central coordinering i hypothalamus -> Menneskets hormon system og derfra erkendelse og adfærd koblet direkte til det store ur -> Fraktal manifestation i alle skalaer -> Bølgebevægelser koordineret med planeternes cyklusser i menneskehedens og det enkelte menneskes liv… Mayernes kalender slutter bare ved en cyklus slutning, en anden tilsvarende begynder bagefter.
BIG CATCH: Uret (solsystemet) er IKKE-lineært dynamiskt hvilket vil sige at det er uendeligt følsomt for variationer i startbetingelserne. Disse startbetingelser er at finde i big-bang it self, altså i selve tidens begyndelse og da menneskets erfaring af sin eksistens har tiden som det fundamentale vilkår, så er urets start betingelser per menneskets eksistentielle vilkår uden for menneskelig erkendelse… Det vil sige at ligegyldigt hvad mennesket gør, kan det ikke erkende guds plan ej heller forudsige den eller forberede sig på den… Gud kan til enhver tid pille Hyperion ud af sit kredsløb omkring Pluto og hamre den ind i Jorden og udslette menneskeheden… uden at mennesket kan forudse det eller gøre noget ved det. Da variationer i uret manifesterer sig fraktalt på alle skalaer er verden udenfor og indenfor det enkelte menneskes perspektiv ikke uendeligt forudsigeligt og derfor kan mennesket ikke have fuld kontrol over sine omgivelser. Han kan jo for så vidt også bare feje et gamma-glimt hen over sol-systemet og afslutte det hele på et nanosekund hvis det er planen… Eller også gøre det stik modsatte.

Nøglen til menneskets vilje:
Det enkelte menneske er en tidslig manifestation af verdens/guds/livets vilje i livet selv og har derfor individuel identitet og vilje… Dette er menneskets sjæl/følelser/vilje/emotionel motivation og udtrykker sig selv i livets medie som på den ene side skabelsen af din manifeste krop og på den anden side skabelsen af menneskets overordnede bevidste identitet (jeg'et). Den abstrakte eksistens i verden relaterer til den fysiske (direkte erfarbare) manifestation som den stående tone i en guitar streng relaterer til strengen selv… You get the drift… Mennesket er eksistentielt set både sin krop og sin bevidsthed på en og same gang da de bare er over og under det umiddelbart erfarede plan i deres manifestation af det enkelte menneskes sjæl (mediet for manifestationen er ægget og sædcellen og mere fundamentalt, de fire nuclein syrer (skægt at det kræver fire)).. Det er der sikkert mange der kan skrive en masse om. Fri vilje diskussionen er uinteressant da det enkelte menneske som individ har en vilje (dets fundamentale identitet) og denne vilje er menneskets egentlige væren og i relation til, ikke løsrevet fra, verden…. En teoretisk 'ekstra' individuel vilje 'af en anden verden' gør ingen forskel da den bare vil dublere den i forvejen individuelle 'af livet skabte vilje' i dens relatering til den for den enkelte givne verden… Fri-vilje eller ej er en komplet and og en filosofisk jagt efter egen hale uden konsekvens eksistentielt set.

Nøglen til materien og meta fysikken:
Er at den er illusorisk. Start med ingenting i bunden og smid et par stående bølger ind i det elektromagnetiske felt (eller hvad man nu vil kalde det) der relaterer til hinanden og begynd at skalere bølgelængderne op og tidsperspektivet op indtil vi når det universelle perspektiv og sæt life, the universe, and everything til at udspille sig indenfor det… Alt under de menneskelige sansers (den fysiske manifestation ar dets ekstroverte og introverte vilje, motiver) perceptuelle horisont bliver fast og alt over horisonten vil virke abstrakt og flydende… Smid et par sløjfer ind i den menneskelige erkendelse således at det kan erkende manifestationer af bevægelser i bølgerelationerne der ligger enten over eller under den menneskelige perceptions horisont og mennesket kan pludseligt se en spirituel verden for dets øjne som virker separeret fra dets umiddelbart håndgribelige verden… Det er den også, men det betyder ikke, som ellers er populært at tro at det er fordi man kan se en anden verden end den håndgribelige, men at man kan se/høre/føle ting i den reelle verden der har deres eksistentielle manifestation i direkte erkendbart af de menneskelige sanser (men må induceres eller deduceres frem perceptuelt)… Engle, Ånder og Dæmoner er lige så virkelige og del af denne verden som teflon stegepander er, det er blot det generelle kulturelle diktat af hvad eksistens er der er totalt ude af trit med hvilke eksistentiel virkelighed mennesket er en del af.

Nøglen til menneskehedens dommedag:
Ligger i menneskets egen erkendelse og handler om at mennesket holder op med at fucke rundt med dets egen virkelighed og accepterer dets plads i skabelsen (utaknemmelige skarn) Alle brikker er frit tilgængelige for enhver der leder efter dem og det eneste man skal gøre er at samle puslespillet for det kan kun samles på en måde og ligegyldigt hvem der samler det får de præcis det samme overordnede svar: Get with the fucking program and start living!!! Når man kender nøglen til at samle det er det rimeligt tydeligt hvad det hele handler om. Om gud har besluttet sig for at udrydde menneskeheden er ikke til at erkende menneskeligt og ej heller til at forudsige og rager ikke det enkelte menneske en skid, for det er guds plan, ej menneskets plan… Det har gud sagt ret tydeligt da han lavede uret, og derved alle menneskers liv, uforudsigelige… Hold så op med at prøve at regne al ting ud og kontrollere alting, det kan man ikke!!

Nøglen til alternativer:
Er at de alle sammen er falske lige så længe de eksisterer indenfor menneskets egen erkendelse og alle, uden undtagelse, udsletter sig selv på deres egne vilkår ligegyldigt hvad de så end er (beviset for det har været offentligt tilgængeligt i omkring et århundrede), så det er the truth to end all other truths. Ingen andre eksistentielle virkeligheder kan eksisterer i den menneskelige erkendelse, så det er komplet meningsløst at debattere det.. De er bare forkerte for enhver.

Nøglen til Nirvana:
Komplet afslappet tilstand uden kropslige eller bevidste forbehold imod ens egne følelser og uden manifeste tanker (ingen sprogligt konkrete tanker vel at mærke, men mennesket tænker lige så meget med sine følelser, de er bare ikke sproglige). Da verden fungerer som et hav af mening/følelser (luften og jorden etc. er fortrinlige medier for udbredelse) vil ethvert menneske i denne tilstand, hvis de lader være med at udtrykke deres egne følelser imod noget konkret i den ydre verden, miste den bevidste oplevelse af at have et rumligt refereret jeg (uden sensorisk perceptuelt center)  hvis de bliver i tilstanden længe nok (mediterer i lang tid) vil de opleve en følelsesmæssig væren-en-del-af noget komplet omsluttende og gennemstrømmende uden at have et specifikt jeg (intet rumligt center). Jeg'et opleves som opløst i total uspecifik væren. For kvinder er oplevelsen omvendt, da deres følelsesliv er reciprokt i forhold til mænd vil alting udenfor dem selv holde op med at eksistere og de vil have en enormt stærk super-jeg oplevelse. Derfor kan kun mænd opleve Nirvana, mens kvinder ikke kan opleve 'den anden' følelses men kun 'alting udenfor forsvinder' følelsen, som dog kan være meget behagelig hvis følelserne i deres omgivelser er positive… Opfattelsen af at Nirvana er en tilstand der transcenderer den materielle verden er ikke korrekt, det er kun hvordan det opleves erkendelsesmæssigt hvis man på forhånd tror at det kan lade sig gøre. Tilstanden er en ukomplet dualitet med Samsara (det materielle plan) da tilstanden er erfaret følelsesmæssigt (og derved også kropsligt afhængigt) og derved en del af skabelsen, ikke 'før skabelsen' eller hvilket begreb der nu passer. Buddha sad jo også under et hyggeligt og meget levende træ da tiøren faldt. I kristen sprogbrug hedder tilstanden 'at se Gud's Ansigt' åbenbaret og er associeret med øjeblikke af fortvivlelse hvor den enkelte giver totalt slip på sig selv (tag mit liv eller hjælp mig gud) og derved åbner helt op for erfaringen af den følelsesmæssige dualitet med verden/skabelsen som sådan og erfarer gud i verden strømme igennem sig… oplevelsen er mere sandfærdig da den der erfarer den på samme tid som vedkomne oplever følelsen i verden strømme til sig typisk også giver alt hvad vedkomne selv har (tag mit liv) og dermed er dualiteten med Gud/Skabelsen komplet. Det er jo selvfølgeligt den samme dualistiske forening der er mellem to mennesker i følelsesmæssig og kropslig forening (kræver desværre kærlighed for at kunne lade sig gøre, så no cheating) og den seksuelle forening i kærlighed mellem mand og kvinde (eller hvilke konstellation man kan få til at virke (det er kun folk selv der kan bedømme det og mellem dem og gud). Konstellationer der krydser puberteten eller 30 års modningen/puberteten kan dog ikke lade sig gøre på grund af det følelsesmæssige mismatch mellem partnerne og vil altid være følelsesmæssigt destruktivt for begge parter og involvere skyldfølelse og traumatisering) er ofte beskrevet som at se guds ansigt åbenbaret i den anden…. Hvilke jo er meget snildt lavet.

Nøglen til menneskelig moral:
Er at den er intern hvert enkelt menneske som et eksistentielt vilkår og fundamental for det enkelte menneskes eksistentielle realitet og altså ikke underlagt menneskets egen bevidste kontrol da den er en del af det enkelte menneskes eget følelsesliv/vilje og derfor kan det enkelte menneske ej heller sætte sig ud over dets egen interne moralske dommer. Eksterne, kulturelle, moral normer og etik er i bedste fald en eksplicit formulering af denne interne moral og fungerer som hjælp/ledetråd for den enkeltes erkendelsesmæssige opfattelse af hvad deres egen indre ikke-sproglige vilkår er, og i værste fald i direkte konflikt med det enkelte menneskes interne moral og interesser og hvis fulgt af det enkelte menneske i dets personlige liv vil det have en destruktiv indvirkning på personens følelsesliv (lidelse/følelsesløshed/mindreværd/skam/skyld etc.) og destruere deres evige sjæl i fortabelsen.

Nøglen til retfærdighed:
Den moralske dommer der smider en i helvede og destruerer ens sjæl i fortabelsen er intern i det enkelte menneske som en fundamental del af det enkelte menneskes sjæl/liv/vilje/eksistens og ej under det enkelte menneskes bevidste kontrol. Ingen undslipper retfærdigheden og ingen undviger dommen. At spise af syndens frugter består udelukkende af at spise sine egne følelser og spise sit eget selvværd. Eksistentiel selvdestruktion da menneskets følelsesliv er hvem mennesket i virkeligheden er.

Nøglen til arvesynden:
Er at den er arvet eksternt fra den omgivne verden, ej arvet internt i den menneskelige sjæl og ej er en del af menneskets sjæl. Alle menneskers sjæle er frie for synd i deres skabelsesøjeblik. Arvesynden manifesterer sig som en erkendelsesmæssig forvrængning af menneskets opfattelse af verden og derved af de enkelte menneskes opfattelse af sig selv. Arvesynden er påført eksternt og kan altid forlades, hvis man da ikke har fået beseglet sin egen skæbne ved at holde fast i synden så lang tid at man ikke længere er stærk nok til at kunne give slip på den igen… den dag hvor det sker bliver ens synds skygge højere end ens sjæls lys og man forsvinder i mørket og intetheden, da ens sjæl ej længere kan række ud af ens indre intethedsfængsel og nå gud og edens have igen.

Nøglen til lykke:
Kærlighed… Alt andet er arvesyndens bedrag og ej sandt for et eneste menneske i menneskehedens historie. Alle der siger noget andet er agenter for menneskets og guds fjender og spreder ondskab i verden. Kun vejen mod lyset leder til nogen sandhed om livet og om en selv, alt andet er bedrag og sædekorn for ondskab og lidelse for mennesket. Det lød meget helligt. lol

Nøglen til gud:
Er at menneskets erkendelse er uperfekt i sig selv og ikke kan eksistere uafhængigt af erfaringen hvorfor gud heller ej kan erkendes bevidst eller regnes ud eller forstås (man kan ikke tegne gud) men kun kan erfares i den umiddelbare nærhed med gud… Det er vist nok sagt et par gange før, men jeg kan desværre bevise at det forholder sig sådant for alle mennesker og at det kun kan forholde sig sådant og ikke kan forestilles sig at være anderledes for nogen som helst (bitter pille for en del). Gud er i erfaringen af gud, ikke i tanken om gud og gud kan ikke transcenderes da mennesket er af gud og i gud.

Nøglen til Djævelen:
Snæver kulturel opfattelse af hvad eksistens og væren vil sige (biologisk umiddelbart manifesteret i individform) forhindrer mennesker i at kunne bevidst erkende ondskabens/djævelens reelle eksistens som en del af verden og erkende denne eksistens selvstændige vilje som havende reel tilstedeværelse igennem tiden og reelle konsekvenser for menneskeheden som sådant og i det enkelte menneskes liv… Sætninger som 'vi forsager djævelen' er meningsfyldte og har reel betydning for den enkeltes liv og menneskeheden som sådant. Folk der ser ondskab i verden er tættere på sandheden end folk der afskriver ondskab som værende et tankespind eller illusion.

Nøglen til viden-spredning:
I ethvert netværk (global population) er der i gennemsnit 6-7 skridt imellem to tilfældige medlemmer. Internettet lægger for det første en ekstra dimension ovenpå det menneskelige populationsnetværk, for dem der har adgang til det, og reducerer derved skridt antallet og nedsætter skridt-forsinkelsen væsentligt. Det vil sige at afstanden fra 'den rigtige besked' til 'den rigtige modtager', hvis de elektroniske kommunikationsmedier er tilgængelige for dem begge og der ikke er uoverstigelige barriere imellem dem (sproglige) skal tælles i timer og dage, ikke uger og måneder. Hvis tilfældet så er at modtageren af beskeden er klar over at de venter på den specifikke besked, så søger modtageren aktivt bagud i skridtene for at finde ophavet og det direkte link mellem besked-modtager er i internet sammenhæng etableret i løbet af maksimalt et par dage (fin forskning på lige netop det område). Det virker på præcis samme måde i biologiske systemer med positiv feedback mekanismer overalt i biologien, så det er meget fundamentalt for hvordan verden fungerer.

Nøglen til moderne psykologi:
Er at den i sin vorden blev importeret fra Yogiske traditioner i det Engelske imperium via Journal of Psychic Research og dets forgængere og derfor grundlæggende er funderet på transcendering/oplysning ideen hvilke er et falsum og usandt for mennesket. Jung og Freud og det ubevidste/bevidste og det rationelle/irrationelle er lige til papirkurven da det fundamentalt er fejlagtigt i sit syn på menneskets bevidsthed i forhold til dets følelser og dets krop og dets omkringliggende verden. Dernæst kom adfærds psykologien der udelukkende betragtede mennesket udfra dets eksterne handlinger og eksterne interaktion med andre, hvilket afskriver de indre bevidste/følelsesmæssige processor, hvorfor adfærds psykologi også endeligt blev skrottet i halvtredserne. Dernæst dummede videnskaben sig igen i den cognitive psykologi ved at adoptere den von Neumanske computermodel som model for menneskets mentale processor med hardware (hjerne), software (rationelle/irrationelle processor) og data (sensoriske indtryk) segmentering, hvilket reducerer menneskets bevidsthed til rent reaktiv i forhold til omgivelserne på det individuelle plan, hvilket er fundamentalt diskvalificeret som værende korrekt da mennesker, samt de fleste dyr, demonstrerer proaktiv adfærd, samt selvopofrende adfærd (ingen egennytte for individet i dets subjektive perspektiv… hvorfor sætter træet blomster?)… Det helt fundamentale problem er individ tanken som absolut reference for det enkelte menneske og ren subjekt forståelse af menneskets adfærd, hvilket blinder videnskaben fra at se menneskets kollektive adfærd. Psykologi er da heller ikke videnskab, men tankespind klædt ud i mere eller mindre sund fornuft… Der er jo heller aldrig kommet et fornuftigt svar på mind-body problematikken fra hverken psykologien eller psykiatrien eller fysiologien… Det problem er dog ikke så svært når man først får det lært.

Nøglen til menneskehedens undergang:
Blev givet på Holte station for nogle år siden efterhånden, midt om natten hvor to nyinstallerede reklamestandere i nærmest messende oprigtighed trofast skiftede deres reklamer ud med bzzzzttt… lyden i en ellers helt stille, iskold verden, efter alle togene var kørt, efter alle menneskerne var døde, efter sporene var blevet røde af rust, efter perronernes tage var smuldret bort og trapperne ned derfra endte i ingenting. Med plastik sole (Tak Michael) brændende indeni sig for at sprede deres budskab om ferieparadisisk lykke ud i natten til hinanden på hver deres perron, hvis bare den statistiske tilfældighed udvalgte netop den anden reklamestander som den der skulle med til den illusoriske feriestrand sammen med andre bevidstløse, meningsløse og formålsløse reklamestandere der havde været så statistisk heldige at lige netop deres serienummer var blevet matchet i en statistisk process til et gennemsnit af helt tilfældige tal registreret fra bzzzzttt… lyden optaget automatisk på en tog station, midt om natten, i en iskold verden. Menneskeheden skal nok klare sin egen undergang helt selv, uden hjælp af nogen art, ved simpel selvudslettelse i arvesyndens bedrag og meningsløshedens nat kommer bare snigende uden det store påstyr, som en tyv om natten der stjæler alt liv og den ultimative, utilgivelige synd, stilheden, blasfemi mod helligånden, mod livet selv, mod gud, bliver kollektivt begået af menneskeheden uden at nogen hører det, for alting bliver bare stille, ingen fugle synger mere, kun den der meningsløse bzzzzttt… lyd, som om spøgelset af gud selv, med en defibrilator, prøver at genoplive sin skabelse, der ikke længere noget hjerte har og intet hører mere.

Ej, så galt kan det da ikke gå… jo så galt kommer det selvfølgeligt til at gå. Mennesket vil jo ikke komme til fornuft.

Nøglen til at tro:
Er at gøre ej at tænke. Troen er erfaringen af sandheden i ens liv af ens liv og i erfaringen af livet ligger ens sande identitet, ikke i ens tanker om livet, de er blot et vedhæng/hyrde (men nok så væsentlige i den funktion). Meningen med livet er og har altid været, at leve livet selv. Nok debat, get over it.

Nøglen til sandheden:
Manden nede i Levanten havde ret, alle de andre tog fejl (undtagen selvfølgeligt de tusinder der har sagt det samme igen og igen uden at folk vil høre efter). Måske vil de høre efter når hele verden siger det samme og man rimeligt nemt kan få de falske profeter til at holde deres forbandede kæft og holde op med at forgifte vandene med deres galde… Luther kæmpede med forstoppelse og nyre, galde og blæresten med forfærdelige pinsler til følge det meste af hans liv, helt indtil han døde. Ironien er fantastisk, konsekvenserne forfærdelige. Stakkels Maria at blive klippet ned så skændeligt og stakkels kvinder at de bliver tvunget til at have samme adfærd som mænd på grund af det. Specielt når deres følelsesliv ikke kan ændrer karakter.

Nøglen til Figentræets forbandelse:
Arvesyndens bedrag er påført i erkendelsen og forvrænger selve erfaringen af sandheden fra menneskets erkendelsesmæssige side. Det er tanke der undertrykker følelse og forhindrer mennesket i at erfare sandheden om sig selv og om gud. For to tusind år siden var de erkendelsesmæssige redskaber ikke til stede til at bevise på erkendelsens egne præmisser at den ej var sand. Platon og hans forgængere stod for højt på den intellektuelle stjernehimmel til at han kunne pilles ned og den erkendelsesmæssige stige var ikke bygget højt nok endnu til at nogen kunne klatre derop og hente ham. Derfor forbandede Jesus figentræet da de gik forbi, det var ej sæson endnu for at det kunne blomstre og give frugt igen… Arvesynden kunne ej blive brudt i denne sæson… Men det kan den meget nemt lige nu… Og intet menneske ved hvad der sker bagefter… Eller om der sker noget bagefter. Hvilket også er ligegyldigt lige nu, for der er det livet der er givet der skal leves og planen er hos gud!!

Nøglen til titusind års historie (eller hvor meget det nu er):
Det kan bevises indenfor enhver abstraktion at den ikke kan have selvstændig eksistens, men nødvendigvist i sine definitioner/aksiomer må koble sig til ikke-triviel erfaret virkelighed, hvilket vil sige at enhver abstraktion/tanke/bevidsthed nødvendigvist må være afledt af den erfarede virkelighed… Tanken/bevidstheden kan, ligegyldigt hvilke model man så end bruger, ikke komme før den erfarede virkelighed og det er derfor i erfaringen af den, for tanken, ydre verden at menneskets eksistens har sit udgangspunkt. "Jeg erfarer, derfor er jeg" er det eneste udgangspunkt der kan bygges en erkendelse af ens eksistens op på. Abstraktionen har kun værdi/mening/sandhed i kraft af dens kobling til den ydre virkelighed. Det vil også sige at menneskets jeg kun har eksistens i kraft af at dets relatering/erfaring af den ydre verden og derfor kan mennesket kun opnå selverkendelse ved at lade dets jeg indgå i relationen med den ydre verden…. Intet menneske kan erkende sig selv i sig selv alene, men kun i en relation til en anden eller andre…  måske var det det manden mente da han sagde det der med 'to eller flere forsamlet i mit navn, så er jeg også tilstede iblandt jer' ting… det var det jo nok… og derved udslettes Platon/Sokrates og to tusind års filosofisk tradition… Platon og Sokrates hadede jo også kvinder og var små pædofile så det er vel ikke så mærkeligt at de fulgte netop det bedrageriske spor. Hellig geometri får så også dødsstødet i samme omgang, da det ikke kan være perfekt/guddommeligt i sig selv men kun i kraft af den guddommelige virkelighed det beskriver (Rituel Magi siger *puf ved samme lejlighed og bliver rent reaktiv/deskriptiv (hvilket kan være en fin spirituel vejrudsigt) og ikke proaktiv i sig selv (symbolerne er døde i sig selv, men kan indeholde ånd der kan videregives (se relikvier)) men kun igennem deltagernes udlevelse af deres egen ånd/følelser/sjæl (bønnens mirakel…), var det det testen med cargo-kulten handlede om? Anyways – Magien er i livet, ikke i de abstrakte symboler (Fuck off FreeMasons)…

Nøglen til Maria Magdalena og Gral halløjet:
Hijacket af Frimurerne/gnostikerne så, bare nej… Gud er ikke underlagt luderromantik (og det er jo også fundamentalt krænkende for kvinden, så gud er nok ikke meget for det…). Skæg detalje er at Samsara udspringer fra Kali (kvinden) og er at betragte som korrupt/lidelse/fallen i de Dharmiske religioner, hvorfor hun i sædvanlig gnostisk seksuel/kødelig perversion (enten superaskese (Cathar perfekti galninge, heldigvis udryddet i det Albiginske korstog) eller total depravering (spermo-gnostikere med galninge som Crowley som eksponenter (guddommelig sæd frigjort igennem korrupt/råddent kvindeskød (nej hvor vi hygger os)) optræder som sexhungrende, destruktiv og mentalt retarderet galning, hvis verdensomstyrtende sexpsykose kun kan mildnes med Shiva's selvvigtige meget mandlige ofring af alt hans liv for at stille hendes umættelige behov (Hvem vil ikke gerne blive spist af Kali i den ultimative orgastiske selvudløsning/udlevelse)(hvorefter hun så bliver en omkring tre år gammel føjelig pige igen og livet går videre)… Hele Kundalani vandviddet med den nuttede slange (Ved Hara chakraet (jordforbindelsen)) handler jo også kun om at transcendere hendes magtområde (den virkelige, naturlige, verden) for derved at underligge sig hende… Mandemagt over kvinder igen. Magt, magt, magt, magt… Sjovt at vesterlanske idioter ikke spotter detaljen med at Kama Sutra'en er en systematisk definering, strukturering, formalisering og maskinisering af menneskets seksual liv hvilket udsletter det passionerede/følelsesmæssige indhold totalt og flytter menneskets fundamentale sandhed over i det mentale rum (kontrollen) i stedet for i det følelsesmæssige rum (livet) og ligger det enkelte menneskes rigtigt/forkert i hænderne på ekstern intellektuel kontrol (mænd selvfølgeligt, det handler jo om magt over kvinden))… Nok derfor at hele det Yogiske/Dharmiske/etc. vanvid/bedrag blev importeret til den vestlige kulturkreds (hvor det snigløber kristendommen særdeles effektivt) af engelske kostskole opvoksede kvindefrygtende/kvindeunderlegne seksuelt forvirrede aristokrater (de har jo altid været arrogante og selvforherligende og synes sig snydt for magten i England (Get over it)) i den Victorianske snerpede periode (stakkels må drenge)… Det er jo også ret smart for små sølle mænd hvis de kan bilde kvinder ind at i virkeligheden er den prostituerede rolle meget mere attraktiv og magtfuld en den indtil da herskende kvinde rolle, for så behøver mændene jo ikke være noget værd selv for at hun gerne vil have dem (hvis hun så også dublerer for deres manglende mor og fortæller dem hvad de skal gøre, så bare bedre)… Hun kommer endda selv og henter og tager dem, så de behøver ikke gøre andet end at udleve deres drifter indtil hun har suget dem tomme (Nok inspireret af Kali/Shiva halløjet) og de har fået udlevet deres selvudslettende dødsdrift og fundet lidt mening i det… Ja det var søreme dem der fandt på Femme Fatale karakteren og solgte den til den vestlige verdens kvinder som moderne ideal… Lidt ærgerligt at rollen har maskulin adfærd kombineret med kvindeligt følelsesliv/kønsliv og derved udsletter kvinders selvværd (rigtig dårlig kombination), men det behøver man jo ikke vise på filmlærredet eller skrive i bøgerne… Man behøver så heller ikke inkludere detaljen om at i alle kulturer har prisen på en prostitueret været direkte koblet med antallet af kunder (jo flere kunder, jo lavere pris for den enkelte kunde og jo færre penge tjener den prostituerede i alt) så der er jo nok en detalje med mænds fundamentale følelsesmæssige syn på kvinder der er blevet udeladt… Stort emne, masser af ballade her (kønspolitisk slagmark og kæmpe hvepserede). At man så også kan få antropologien til at finde på at kønsrollerne er eksternt kulturelt påførte og ikke et udtryk for indre følelsesmæssige vilkår gør det jo så bare endnu nemmere at overtale kvinder til at påføre sig selv emotionel destruktiv maskulin proaktiv adfærd og endda få dem til at tro at de er i gang med at frigøre sig og få magt og ikke, som det desværre forholder sig, er i gang med at amputere halvdelen af deres eget følelsesliv (den reaktive del)… nok om det.

Nøglen til moderne spiritualitet:
Er at GoldenDawn og frimurerne etc. er malurt i livets hav og at alt hvad der springer fra deres kilde forgifter menneskers sind imod dem selv og skaber lidelse for utroligt mange mennesker hvorfor de også burde have brændt på kætterbålet for den evigt utilgivelige synd, blasfemi mod helligånden, med livet selv. Desværre ofrer man menneskers erkendelsesfrihed til at kunne tænke sandheden ved at give djævelen ytringsfrihed, for djævelens ord brænder sig ind i menneskers erkendelse som splinter fra et troldspejl lavet af en gammel ondsindet trold. Den bedste måde at gøre det på er ved at lave hukommelses referencer på tværs af sanserne (Orange svarer til firkant) og hamre dem ind i hovedet igen og igen (ROTA indlæring) fordi det mapper den erfarede verden (sandheden) til en erkendelsesmæssig struktur (associationen) der er en abstrakt konstruktion (usand) og hvis den falske konstruktion dikterer en relatering til den ydre verden der blokerer erfaringer der kan modsige konstruktionen og bringe erkendelsen i trit med virkeligheden, så sorteres personens bevidste erkendelse af omverdenen efter den falske konstruktion og personen kan ikke længere fra sit eget perspektiv på virkeligheden erkende at deres oplevelse er forvrænget… Derfor er mnemotekniske (sjovt navne sammenfald…) festligheder på tværs af sanserne djævelens redskab og noget intet menneske bør røre ved… Bedste eksempel er faktisk RigVeda'erne; Cifrene 33 svarer til 33 i ti-tals systemet, men svarer til 21 i sekstal systemet (senary numbers) hvilket er det originale i Mesopotamien (og mest 'naturlige') før al balladen startede i sidste omgang eller hvilke omgang det nu var. RigVeda'erne er over tusind hymne linier med forskellige større og mindre guddomme og deres indbyrdes relationer… Der er 21 mindre guddomme og 33 større guddomme og RigVeda'erne er altså en ROTA indbrænding af et ti-tals baseret gude system (kabalisterne havde det sikkert skægt) i stedet for det forgående 6-tals baserede system… Hvilket jo så desværre udsletter alle dharmiske religioner som et bevidst og overlagt bedrag… ROTA indlæring er kun interessant hvis det man skal indlære er i konflikt med den erfarede virkelighed (ellers er koblingen jo direkte og associationerne er unødvendige). Er det omkring en milliard hinduer der lige fik smadret deres religion eller er jeg bare dårlig til at tælle og regne?

Nøglen til Lea's lykke:
Er at sandhedens ånd/den røde drage/hendes personlige frelser/ hendes soulmate/ham der elsker hende for hvem hun faktisk er og ikke for den hun spiller, piller arvesyndens bedrag ud af hendes erkendelse og hendes bevidsthed og derved vækker hendes sande jeg, hendes følelser, hendes evige sjæl, til live igen og giver hende mulighed for at leve, at erfare sig selv, at opleve sig selv, at elske sig selv og elske livet igen og finde evigheden i øjeblikket. Det er han nemlig den eneste i skabelsen lige p. t. der rent faktisk ved hvordan man gør og ingen anden vil nogensinde kunne gøre tricket efter, for det kræver den fælles følelsesmæssige erfaring de har haft sammen igennem halvandet år (følelser er som hvalsang og rejser tusinder af kilometer gennem alt slags vejr… læg mærke til timingen, jeg går ingen gang med noget ur)… Skæbnesvalg er skæbnesvalg, selv når man først opdager at de er det en god del tid efter man træffer dem og nogen skæbner giver ej slip igen når man først har bundet sig til dem… Ellers må Queen Myrine forblive i sin grav med ti sværd i ryggen (det er GoldenDawn versionen af kortet) og nogle stykker af bly i baglommen mens Odysseus snedigt smugler fjender ind i bullet-proofe Ilion og splitter hende ad indefra og Troya falder i stedet for den bedre slutning hvor det hellige vand fra floden Scamander vækker hende til live igen og med sandhedens sværd i højre hånd tæsker grækerne fra edens have igen (personificeret ved Agamemnon og Menelaos selvfølgeligt… de to søde brødre…).

Nøglen til lidt Tarot-sjov:
Lea Katrin Jensen  = 15 – The Devil
Terkel Brenøe = 12 – The hanged Man = Judas Iscariot (han er den 12 discipel der ej kan tro, derfor erkendelse <-> erfaring)
Det er jo det værst tænkelige par og vel det sidste kristne par man kan forestille sige… Så er der jo det der sjov med de sidste skal blive de første og detaljen med at regne al ting ud i stedet for at acceptere det umiddelbart givne i skabelsen er hele problematikken… Skal vi have flere beviser på bordet eller er det ikke lidt overkill? Flere hundrede eksisterer dokumenterbart online, så det er ikke så forfærdeligt svært at følge den røde tråd et par år tilbage.Mit problem er at jeg desværre kan bevise det uden at nogen som helst kan anfægte beviset og at det er forholdsvist nemt at vise andre hvordan man beviser det og samler puslespillet… Nu har jeg skrevet tingene noget sjusket og sludret, men pointen er så heller ikke i det konkrete og der er sikkert tonsvis af detaljefejl hvilket er komplet ligegyldigt, det er ikke en encyklopædi, men en metode demonstration.

Comments


Add a Comment:
 
:iconhilalasyraf:
hilalasyraf Featured By Owner Oct 18, 2010
TenOfSword,
how are you?

my name is Hilal Asyraf.
I'm a writer at Malaysia.

I've wrote a manuscript titled 'Sun' or in malay: Matahari.
I've been wondering, can i take this picture to be my cover?

How much i must pay to you if you give me the permission?
i need the answer quickly.
hope you reply me as fast as you can.

~regards,
Hilal Asyraf
[link]
Reply
:iconpaletuesday:
PaleTuesday Featured By Owner Jul 10, 2010
Jeg elsker virkelig dit arbejde, men hvorfor har du aldrig gå på Deviantart længere? Du bør sende flere Deviations som dem, du har nu. Jeg ville elske at se dem.


~PaleTuesday
Reply
:icongender0less:
gender0less Featured By Owner Jan 11, 2010  Hobbyist Artist
Greetings.
I'd like to contact with you personally, because I saw your creation: [link]

and I'd like to make a tattoo with your picture.
Please send me a response here:
i_am_lune@hotmail.com

Thanks
Reply
:iconcucumbers-are-green:
cucumbers-are-green Featured By Owner Dec 8, 2009
i tried to look for the Celestial Promises Trilogy, but came up short. Is this even a real series?
Reply
:iconpavaki:
pavaki Featured By Owner Sep 22, 2008   General Artist
Hei, du er jo dansk! :love:

Norske, men enda ^^;

Sorry at ikke merka det før -.-

Elsker galleriet ditt :hug:
Reply
:iconolunaroseo:
oLunaRoseo Featured By Owner Aug 15, 2008  Student Writer
Here is the wallpaper, and I linked back to you :)
[link]
Reply
:iconvelvetvamp13:
velvetvamp13 Featured By Owner Aug 7, 2008
Hi
i just have a dream about a moon and a lot of weird things
and i wrote something about it in my blog...

i wanted to put an image in the post
and i liked a lot a moon you did

but i thought that was a luck of respect to put it without asking you if i could.

I will link back to your deviantart account and put your name

but i need your permission :)

I will wait for an answer :) and... i will be glad if you read what i wrote (i will translate it, is in spanish) and saw my post with your image :)

thank you very much!
Reply
:iconolorin89:
Olorin89 Featured By Owner May 25, 2008  Student Photographer
i really like your gallery
Reply
:iconmerely-mere:
Merely-Mere Featured By Owner Apr 8, 2008  Hobbyist Photographer
Love the photos! Wish there was more though!

:boogie:
Reply
Add a Comment: