TemerWolf's avatar

Kuro-raptor dla Marcys

3 3 34 (1 Today)
By TemerWolf   |   
Published:
© 2018 - 2020 TemerWolf
Mały prezent ^^

Gift for Marcyś ^^
Image size
5000x4000px 4.57 MB
Comments3
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
ReiKitsu00's avatar
ReiKitsu00Hobbyist Traditional Artist
Joki fajny *0*
TemerWolf's avatar
TemerWolfHobbyist General Artist
Dzięki ^^ Choć pewnie mocno się zastanowię nim następnym razem zacznę rysować coś co ma pióra xD
ReiKitsu00's avatar
ReiKitsu00Hobbyist Traditional Artist
No dużo cackania xd