Shop Forum More Submit  Join Login
About Traditional Art / Hobbyist NasFemale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 1 Year
Needs Core Membership
Statistics 33 Deviations 87 Comments 722 Pageviews
×

Newest Deviations

Hach bytaytayyang nas 20180716 by Taytayyang Hach bytaytayyang nas 20180716 :icontaytayyang:Taytayyang 3 2 Leedaehwi Bytaytayyang Nas 20180425 by Taytayyang Leedaehwi Bytaytayyang Nas 20180425 :icontaytayyang:Taytayyang 2 0 Leedaehwi By Taytayyang Nas 2711 by Taytayyang Leedaehwi By Taytayyang Nas 2711 :icontaytayyang:Taytayyang 0 0 SHARE PSD by Taytayyang SHARE PSD :icontaytayyang:Taytayyang 9 5 Leedaehwi by taytayyang nas 20180419 by Taytayyang Leedaehwi by taytayyang nas 20180419 :icontaytayyang:Taytayyang 0 0 Leedaehwi by taytayyang nas 20180417 by Taytayyang Leedaehwi by taytayyang nas 20180417 :icontaytayyang:Taytayyang 1 0 YoungB by taytayyang nas 20180410 by Taytayyang YoungB by taytayyang nas 20180410 :icontaytayyang:Taytayyang 2 1 Leedaehwi20180401 By Taytayyang Nas01 by Taytayyang Leedaehwi20180401 By Taytayyang Nas01 :icontaytayyang:Taytayyang 2 0 HaSungWoon20180331 by taytayyang nas by Taytayyang HaSungWoon20180331 by taytayyang nas :icontaytayyang:Taytayyang 3 0 Ha Sung Woon #03 by taytayyang Nas by Taytayyang Ha Sung Woon #03 by taytayyang Nas :icontaytayyang:Taytayyang 0 0 [SHARE] PACK_TEXTURE_#01 by Taytayyang [SHARE] PACK_TEXTURE_#01 :icontaytayyang:Taytayyang 7 1 Luu So Diem By Nas 20180323 by Taytayyang Luu So Diem By Nas 20180323 :icontaytayyang:Taytayyang 0 0 20180319 LuuDiep by Nas taytayyang by Taytayyang 20180319 LuuDiep by Nas taytayyang :icontaytayyang:Taytayyang 0 0 Chenhe20180318 by Nas by Taytayyang Chenhe20180318 by Nas :icontaytayyang:Taytayyang 0 0 Samuel20180318 By Nas by Taytayyang Samuel20180318 By Nas :icontaytayyang:Taytayyang 0 0 Chenhe_Nas by Taytayyang Chenhe_Nas :icontaytayyang:Taytayyang 0 0

Favourites

TEXTURE PACK #01 by AugT30 TEXTURE PACK #01 :iconaugt30:AugT30 95 42 Clouds png 4 by Carlytay Clouds png 4 :iconcarlytay:Carlytay 809 105 Sketched Pngs Pack 12 06 by Carlytay Sketched Pngs Pack 12 06 :iconcarlytay:Carlytay 169 33 PNGs by frustrationYork PNGs :iconfrustrationyork:frustrationYork 306 26 png by frustrationYork png :iconfrustrationyork:frustrationYork 359 60 5CLOUD PNG by qianyuanliulan 5CLOUD PNG :iconqianyuanliulan:qianyuanliulan 1,641 267 PNG by frustrationYork PNG :iconfrustrationyork:frustrationYork 1,260 384 [ Other ] Shape #4 - By Aoko by AVeiii [ Other ] Shape #4 - By Aoko :iconaveiii:AVeiii 324 151 0919icon_texture20 by mikakjj 0919icon_texture20 :iconmikakjj:mikakjj 140 9 ICON TEXTURE-21 by qianyuanliulan ICON TEXTURE-21 :iconqianyuanliulan:qianyuanliulan 238 47 BIG-TEXTURE#4 by Fairylandalse BIG-TEXTURE#4 :iconfairylandalse:Fairylandalse 26 8 bamboo leaf brush by Crystallanxi bamboo leaf brush :iconcrystallanxi:Crystallanxi 374 97 01102016.petal brush - 1 by cattleya by t-cattleya 01102016.petal brush - 1 by cattleya :icont-cattleya:t-cattleya 603 204 PNG#5 - By Yang by Yangyanggg PNG#5 - By Yang :iconyangyanggg:Yangyanggg 1,595 460 PNG PACK 040  By Weiting1122 by weiting1122 PNG PACK 040 By Weiting1122 :iconweiting1122:weiting1122 636 112 [Res] Set of Leaves PNG by HanaBell1 [Res] Set of Leaves PNG :iconhanabell1:HanaBell1 355 79

Groups

Activity


Hach bytaytayyang nas 20180716
Model: Trần Hách
Text: Béo ơi, nhà anh có sao không ở, lại chuyển hộ khẩu vào tim em. Hách Hách thương mọi người lắm luôn ý nà !!!
Cre: shirley, qianyuanliulan, jinhyun99, rinyhent.
Des by NAS.
Loading...
Leedaehwi Bytaytayyang Nas 20180425
Model: Leedaehwi.
Text: Noona, nhà chị có sao không ở, lại chuyển hộ khẩu vào tim em. Huy Huy thương noona lắm luôn ý nà !!!
Cre: shirley, qianyuanliulan, jinhyun99, rinyhent.

_______________
www.facebook.com/formyswagboy/
Loading...
Leedaehwi by taytayyang nas 20180419
Tex: Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!
Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu…
(Trích "Vì Sao" Xuân Diệu")
Model: Lee Dae Hwi.
Cre:miss_k611,bt2k3,hanbincrush.
Des by Nas(Ná)
Loading...
Art digital,chibi,fanart
Artis: Ná/Qiuzhuang

deviantID

Taytayyang's Profile Picture
Taytayyang
Nas
Artist | Hobbyist | Traditional Art
Vietnam
Chào xin, mình là Ná(Nas), các art của mình tuy chưa đượ choàn hảo, nhưng mong mọi người đón nhận.

Comments


Add a Comment:
 
No comments have been added yet.