Daily Deviation
tamypu's avatar

Dawn

1K 114 27K (1 Today)
By tamypu   |   Watch
Published: July 28, 2012
© 2012 - 2019 tamypu
Tranh vẽ cách đây nửa năm, vẽ tặng người mình thích ;">
Image size
1600x1274px 586.01 KB
IMAGE DETAILS
Software
Adobe Photoshop CS3 Windows
Comments114
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In
Mirix's avatar
I love this so much! The concept and colors, just wow! :heart:
Artume24's avatar
Artume24Student Photographer
So cute!!
brosssa's avatar
It's so peaceful!
brosssa's avatar
hi

I din't speak your language, and must be something interesting you have to say... you wrote a lote...

thanks, and your work is amazing!
FoLLeTTuZZa's avatar
FoLLeTTuZZaHobbyist Traditional Artist
wonderful!!
quangtien's avatar
quangtienStudent Interface Designer
Đệp quá ^^
AyameAquarius's avatar
hình như pic này có tren Trà Sửa nèz, tuy ko nhớ rõ số bao nhiêu và của story nào nhưng ^.^ Nhưng mà mình thích pic này. Nó đẹp...
vasodelirium's avatar
hi!your work is featured in my journal,hope you don't mind!
:iconyellowsubmarine1plz::iconyellowsubmarine2plz::iconyellowsubmarine3plz::iconyellowsubmarine4plz:
nguyennha96's avatar
chị em chưa thấy ai nói chuyện dễ mến như chị vậy, e xem gallery của chị thấy chị nói chuyện với những bạn khác hòa đồng và nhiệt tình nữa, em thích chị, em thích tranh chị vẽ nữa, tuyệt vời
ThangFly's avatar
ThangFlyProfessional Digital Artist
cái này mà làm trang trí tường thì chuẩn, đẹp quá
Capuchino99's avatar
có yahoo ko cho em với chị
mars1712's avatar
đỢp nỜk....mÀk vỀ đỀ tÀi pẠn pÈ íT wA''...pÙn ^^
tamypu's avatar
cúm ơn chàng =]]
CasGabb's avatar
CasGabbHobbyist General Artist
I love it! Can I take this for making my twitter background?
tamypu's avatar
yep, you can. :"> :"> Thanks
CasGabb's avatar
CasGabbHobbyist General Artist
:meow: Your works are so awesome! =D
Azarel's avatar
Very nice and poetic !
tamypu's avatar
Thanks a lot :">
Aslehill12's avatar
Aslehill12Hobbyist General Artist
:) Great job!
tamypu's avatar
Thanks a lot :">
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In