Deviation Actions

Tamborita's avatar

Smaland

By
Småland, one of the southern provinces of Sweden. This shot was taken from an observation tower in the middle of the woods.

In my eyes this is very typical for Småland. Red houses, lots of trees and lakes.

This is an HDR, but I've only used Photomatix to put it together and haven't done anything to it in Photoshop. I think it works like this.
Image details
Image size
4729x3092px 6.98 MB
Model
Canon EOS 500D
Shutter Speed
59460/100000 second
Aperture
F/36.4
Focal Length
55 mm
ISO Speed
100
Date Taken
Jul 6, 2011, 1:57:51 PM
Published:
© 2011 - 2021 Tamborita
Comments4
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
Quipith's avatar
Mera Bullerbyn. Det skulle ha kunnat vara i Ultervattnet, Kvarnbyn eller Lillsävarträsk lika gärna, förutom ett par små detaljer. Det där halvrunda gavelfönstret är omöjligt på en västerbottensgård, o dessutom är stora lövträd sällsynta på gårdarna här.. om det inte är en björk förstås. Det finns inte Lind och Bok o annat krafs, är det ett lövträd så är det en björk.. och därmed basta!