Deviation Actions

Talantea's avatar

Naiad

Published:
By
1 Comment
206 Views
Its not that good, bad proportions.
Image details
Image size
601x869px 156.21 KB
© 2010 - 2021 Talantea
Comments1
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
Sui-Kaede's avatar
Hmm.. Faktycznie proporcje są troche zjechane i o tym wiesz, więc nie będe ich wypominać ci :)
Podoba mi się natomiast twarz dziewczyny, jej włosy, kolorowanie oraz cały koncept :3