Explore zetsu

Naruto: Akatsuki
138
882
Naruto 695 The Clash
28
440
Reunited after Eternity
63
457
Akatsuki bowl cut
48
363
29
441
Akatsuki
139
951
Naruto 696 - Absolute Susano
18
322
SasoDei - Under the Mistletoe
73
421
Akatsuki Morning
74
359
Tattooed Akatsuki
93
379
KisaIta - Under the Mistletoe
30
337
KakuHida - Under the Mistletoe
30
304
+Ask the AKATSUKI PART 2+
70
345
Akatsuki
76
194
The Akatsuki | Naruto Shippuden | Minimalist
10
137
77
260
Naruto 694 - Naruto vs Sasuke
13
215
+Ask the AKATSUKI PART 5+
66
268
Sorry for the late!
11
186
Akatsuki
6
127
Hinata Hyuga
4
154
+Ask the AKATSUKI PART 3+
50
279
Naruto 693 - Eternal Strife Full
18
190
Akatsuki vs Shichibukai
37
199