Szymoonio on DeviantArthttps://www.deviantart.com/szymoonio/art/Concept-art-for-Prehistoric-Reptiles-of-Poland-1-862618940Szymoonio

Deviation Actions

Szymoonio's avatar

Concept art for Prehistoric Reptiles of Poland 1

By
Published:
1.2K Views

Description

The environment. Concept art for the documentary "Prehistoric Reptiles of Poland" (check: www.prehistoricreptilesofpoland.com). It was created while discussing environmental conditions. By the way, I wanted to ask:

Do you like to watch concept art?

Is this an important addition to the movie for you?

Share your thoughts :)

(PL)
Środowisko. Grafika koncepcyjna do filmu dokumentalnego „Prehistoryczne gady Polski” (zobacz: www.prehistorycznegadypolski.pl). Powstał przy okazji omawiania warunków środowiskowych. Przy okazji chciałem się zapytać:

Czy lubicie oglądać takie grafiki?

 Czy to dla Was ważny dodatek do filmu?

Podzielcie się swoimi przemyśleniami :)www.instagram.com/p/CIWJylQBJU…

Image size
4000x2233px 453.96 KB
© 2020 - 2024 Szymoonio
Comments0
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In