Deviation Actions

szucia's avatar

Michael Jackson.

By
Michael Jackson w corelu
Image details
Image size
698x905px 157.82 KB
Published:
© 2008 - 2021 szucia
Comments9
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
A-dzicz's avatar
To szczególnie mi się podoba. Nasze lata :)
tak się cofnąć ze 30 latt.
szucia's avatar
Nasze lata, tak jest :) 30 może trochę za dużo jak dla mnie... ale na koncerty mogłabym chodzić nawet w wieku 40 lat xD
MJ-4EVA's avatar
Awesome tribute.
camilah's avatar
AWESOME:love:
RIP MJ.
szucia's avatar
camilah's avatar
YOU ARE WELCOME:hug:
OriginalNick's avatar
this is great!!!
=D=D=D
aeon-100's avatar
featured here [link]

Rest in peace MJ*
NAFVIA's avatar
Boskie... to co nagrasz mi corela czy nie...?
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In