Deviation Actions

Szafulski's avatar

Sky - 5 Stock Photos by Krzysztof Szafulski

By
Published:
605 Views

Description

Rules - ENG
1. Please, credit me. 
2. If someone used my stocks, so if you do, 
please leave a comment or note to me with the link
3. No for negative or offensive use of the images.
4. No for commercial projects

Regulamin - PL
Jeśli użyjesz moją fotografię stockową proszę, oznacz mój profil lub zdjęcie oraz powiadom mnie np. w komentarzu pod zdjęciem. Nie zezwalam na używanie zdjęć w celach obraźliwych czy pornograficznych. Dodatkowo nie zezwalam na użycie pracy w celach komercyjnych.

© 2017 - 2023 Szafulski
Comments0
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In