Deviation Actions

swift20's avatar

Business card design

Published:
By
9K Views
Design for business card ;) .
Image details
Image size
750x380px 219.19 KB
© 2010 - 2022 swift20
Comments4
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
tellinger's avatar
Já jak uvidim oranžovou, tak si vzpomenu na dělňásky, jak se opíraj o lopaty na kraji cesty :D