Shop Forum More Submit  Join Login
About Deviant Pie VuFemale/Germany Recent Activity
Deviant for 11 Years
Needs Core Membership
Statistics 132 Deviations 604 Comments 62,248 Pageviews
×

Activity


deviantID

sweetxpie's Profile Picture
sweetxpie
Pie Vu
Germany
viet. 27.

Comments


Add a Comment:
 
:iconshynjoyer:
ShynJoyer Featured By Owner May 17, 2014
oh you from Vietnam?
Reply
:iconsweetxpie:
sweetxpie Featured By Owner Jul 26, 2014
yep i am :3
Reply
:iconshynjoyer:
ShynJoyer Featured By Owner Jul 28, 2014
chị nói được TV không chị? >.<
em xưng chị vì em bé hơn chị rất nhèo T.T~~
lúc đầu em tưởng chị nước ngoài cơ,xem Female/Vietnam mới biết =))
Reply
:iconsweetxpie:
sweetxpie Featured By Owner Aug 26, 2014
chị nói được tiếng Việt :D chị còn đang ở VN cơ :))
hehe ừm, tuổi này của chị thì đi đâu cũng gặp "em" hết :))
nice to meet you hehe ♥
Reply
:iconrahaina:
rahaina Featured By Owner Mar 16, 2013  Student Digital Artist
Thank you soo much for he fav! :iconloveloveplz:

waaaa~ your photography skills rock~ so much pretty foods too, kekekeke :iconlaughingplz:
Reply
Add a Comment: