Shop Forum More Submit  Join Login
About Deviant //v\\Male/Vietnam Recent Activity
Deviant for 3 Years
Needs Core Membership
Statistics 259 Deviations 906 Comments 9,745 Pageviews
×

Newest Deviations

26092015 Water by susicute21 26092015 Water :iconsusicute21:susicute21 5 1 25092015 Ulzzang in Beijing by susicute21 25092015 Ulzzang in Beijing :iconsusicute21:susicute21 5 2 25092015 Sea by susicute21 25092015 Sea :iconsusicute21:susicute21 3 0 24092015 White and color by susicute21 24092015 White and color :iconsusicute21:susicute21 5 2 21092015 Cl by susicute21 21092015 Cl :iconsusicute21:susicute21 12 3 21092015 Coloring #8 by susicute21 21092015 Coloring #8 :iconsusicute21:susicute21 4 0 20092015 Jessica by susicute21 20092015 Jessica :iconsusicute21:susicute21 4 0 20092015 Shin Yeong by susicute21 20092015 Shin Yeong :iconsusicute21:susicute21 3 0 19092015 Kute Couple by susicute21 19092015 Kute Couple :iconsusicute21:susicute21 4 0 13092015 Apple Yoona by susicute21 13092015 Apple Yoona :iconsusicute21:susicute21 7 1 05092015 Share 3 PSDs Art by susicute21 05092015 Share 3 PSDs Art :iconsusicute21:susicute21 13 4 05092015 Jooyi - HPBD Na Cucheoo by susicute21 05092015 Jooyi - HPBD Na Cucheoo :iconsusicute21:susicute21 5 1 04092015 Say Goodbye - for ChauNoi by susicute21 04092015 Say Goodbye - for ChauNoi :iconsusicute21:susicute21 7 3 04092015 Milk Baby by susicute21 04092015 Milk Baby :iconsusicute21:susicute21 7 6 02092015 Jessica Chinese by susicute21 02092015 Jessica Chinese :iconsusicute21:susicute21 8 0 02092015 Oh My Beach by susicute21 02092015 Oh My Beach :iconsusicute21:susicute21 3 0
24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy

24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy
24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy

Đây là những arts của tuôi ~ nếu bạn thích thì bạn có thể tặng fav cho tôi ^^~

24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy

Favourites

Suga (BTS) - PACK PNG #01 by JeffvinyTwilight Suga (BTS) - PACK PNG #01 :iconjeffvinytwilight:JeffvinyTwilight 304 84
Journal
[Happy 50+ Watchers] Share 50 res
DA hôm nay dứt điểm được 4 người Watch * le vui mừng *
Nên hôm nay share
Mà ngày mốt đi học rồi. Mới tìm dc res nên share luôn
Có gì tớ share render Umaru - cái con HOT hiện nay
Res hôm nay có mấy bộ hiếm với cả đẹp lắm luôn ạ!
 
>> Luật <<
Watch DA + Favorite + Credit + Comment
( Watch đi, chừng nào được 100 Watch tớ share tiếp nữa, có thứ mà để các bạn xài )
 
#1

 
 
#2
:iconAVeiii:AVeiii
:iconaveiii:AVeiii 46 37
Share scrapbook free by Kitty-chuchoa Share scrapbook free :iconkitty-chuchoa:Kitty-chuchoa 70 33
Journal
Share res and web stock
Hi everybody <33 Off DA một thời gian lâu =)) Ở zing thì bị ăn bơ, ở Da thì ít watch quá =)) Với lại mới bị té xe * như lên thiên đàng * nên chán quá quyết định share res và web ulzzang kid cho các bạn cucheo =)
Fav+ Cmt = All <3  Tốt bụng watch dùm tớ luôn .Nếu được 100 watch thì tớ sẽ share all web ulzzang và mấy trang scrap kit nha :v Thì cứ cho là tớ câu watch đi :33  
Start =))
http://fotki.yandex.ru/users/alponom84/album/255044/
http://fotki.yandex.ru/users/alponom84/album/237864/
http://fotki.yandex.ru/users/alponom84/album/222963/
http://fotki.yandex.ru/users/alponom84/album/174797/
http://fotki.yandex.ru/users/flipkens/album/346965/
http://fotki.yandex.ru/users/flipkens/album/411382
:iconKitty-chuchoa:Kitty-chuchoa
:iconkitty-chuchoa:Kitty-chuchoa 44 19
SHARE PACK HAPPY 500+ WATCHERS by alwaysmile19 SHARE PACK HAPPY 500+ WATCHERS :iconalwaysmile19:alwaysmile19 50 33 #1 Resources Sharing: Under A Palm Tree by Acttyling #1 Resources Sharing: Under A Palm Tree :iconacttyling:Acttyling 21 9 Bubbles Brushes Set by Falln-Stock Bubbles Brushes Set :iconfalln-stock:Falln-Stock 960 132 [Pack Render#14] Ulzzang Girl by Na by NaCucheooo0909 [Pack Render#14] Ulzzang Girl by Na :iconnacucheooo0909:NaCucheooo0909 40 20 [240615] SHARE RENDER ULZZANG by JuKiiDA [240615] SHARE RENDER ULZZANG :iconjukiida:JuKiiDA 55 68 Share Res #5 by daothuyduyen by daothuyduyen Share Res #5 by daothuyduyen :icondaothuyduyen:daothuyduyen 519 291 Pack render Ulzzang #18 by Windie2k1 Pack render Ulzzang #18 :iconwindie2k1:Windie2k1 75 50 [PACKPNG] Render Ulzzang Sora by yul3006 [PACKPNG] Render Ulzzang Sora :iconyul3006:yul3006 21 4 Share Res 05 by JunyCucheo Share Res 05 :iconjunycucheo:JunyCucheo 3 1 Pack png render: CL | 2NE1 #01 by VipArmy Pack png render: CL | 2NE1 #01 :iconviparmy:VipArmy 31 2 [ Cover Zing ] Ichigo Hoshimiya by SaphiaDesigner [ Cover Zing ] Ichigo Hoshimiya :iconsaphiadesigner:SaphiaDesigner 3 0 Share Render Kim Shin Yeong Cucheo by Meodeptrai2k Share Render Kim Shin Yeong Cucheo :iconmeodeptrai2k:Meodeptrai2k 30 22
24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy

24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy
24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy

24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy

Activity


Critiques

deviantID

susicute21's Profile Picture
susicute21
//v\\
Vietnam
Tuôi là người Việt Nam :3
Cantho City - Ninh Kieu

ZingMe: me.zing.vn/u/sociuucute/?_src=…
Facebook: updating...
Ask: ask.fm/vuongsusi21

24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy

12072015 Manipulation #7 DarkandGirl by susicute21

12072015 Bad Girl by susicute21

11072015 Two Versions - Baek's Tonight by susicute21

09072015 Happy SuSi Have Over 150 Art by susicute21

08072015 Graphic #4 by susicute21

Hello guy! ^^~
Boing! Boing!  My Name: SuSi Boing! Boing! 
Boing! Boing!  My sex: Male Boing! Boing! 
Boing! Boing!  Birthday: 30-1-2002 Boing! Boing! 
Boing! Boing!  My age: 13 years old Boing! Boing! 
Boing! Boing!  My country: VietNam Boing! Boing! 
Boing! Boing!  My language: Vietnamese and English Boing! Boing! 
Boing! Boing!  My job: A student and a bad designer Boing! Boing! 
Boing! Boing!  Live: Ninh Kieu - Can Tho City - Vietnam Boing! Boing! 
Boing! Boing!  My favourite: Watches TV (SCTV1, SCTV3, SCTV2, CN and Disneychannel,...), Design, Study and Learn,... Boing! Boing! 
Boing! Boing!  My Hate: Sleep, Drug,... Boing! Boing! 

:| (Blank Stare)  My Bio :| (Blank Stare) 
Hi guy! :3
I am SuSi and I am a Vietnamese :3 I am a Designer, I was a ugly witch. I always design covers, themes, graphics and other... I am writing my bio :3 I usually watch TV and I like Balika Vadhu (Cô dâu 8 tuổi). I am a Vietnamese but I passion India and Hinduism :3 Ganesha! When you say about Ganesha then Ganesha for me is my heart :v Yes, I very worship Ganesha.... Design for me is a passion. I will be the best designer but I design vey badly and I just passion him. Now, I am talking about K-pop and UK :3 About K-pop, I like them. I'm talking about EXO, I'm a their fan... About Girl Generation (SNSD), they're my idols. I'm talking about UK :3 Katy Perry, Miley, Taylor and Parody Groups,... they're my loves. Special for me, Katy is the best singer, her Dark Horse very good! :3
... Please, if you access my DeviantART prolife then watch me and I will watch back you soon, ok ^^~ NOW, if you love my Arts then you add him in your favourite :v thankyou very much if you do ^^~...
...Hey guy! Nice to meet you :3 Please you watch me, I will watch back you :3 ok :3

tumblr m4nz7rWR5q1ru8kx4o1 500 by susicute21

tumblr mmz9uflAT31ru8saco1 500 by susicute21

Large by susicute21

tumblr inline npee4oeJHd1rsom31 500 by susicute21

Large (1) by susicute21

Snsd by susicute21


Donate

susicute21 has started a donation pool!
0 / 10
If you like my art ~ then Donate Points please ~^^~

You must be logged in to donate.
No one has donated yet. Be the first!

Comments


Add a Comment:
 
:iconshino-akai:
Shino-Akai Featured By Owner Jun 7, 2016  Student Interface Designer
Watch back, pls
Reply
:iconyuuchan137:
yuuchan137 Featured By Owner Feb 4, 2016  Student Interface Designer
Watch for you, watch back if you like <3 I like your Art
Reply
:icondesigner-is-my-love:
Designer-is-my-Love Featured By Owner Jan 28, 2016
Watch back, pls
Reply
:iconcover254:
Cover254 Featured By Owner Dec 6, 2015  Student Interface Designer
chị des đẹp quá ! Wat back cho e đc k ?
Reply
:iconkarrycucheoo:
KarryCucheoo Featured By Owner Oct 20, 2015  Student Interface Designer
- Thăm ông bạn <33
Reply
:iconbeauty-of-rose:
Beauty-of-Rose Featured By Owner Sep 14, 2015  Professional General Artist
:aww: Bunny Emoji-87 (Thanks) [V5]  for the :+devwatch: my friend :rose: :heart: :dalove:
Reply
:iconsusicute21:
susicute21 Featured By Owner Sep 19, 2015
ok :D (Big Grin) 
Reply
:iconbeauty-of-rose:
Beauty-of-Rose Featured By Owner Sep 20, 2015  Professional General Artist
:rose: :heart: :dalove:
Reply
:icondumchinchao:
dumchinchao Featured By Owner Sep 12, 2015
- Chào cậu :v
- Cậu dạy Aquarius Class à :v
Reply
:iconsusicute21:
susicute21 Featured By Owner Sep 12, 2015
đúng vậy, mình là chủ Class, cậu là Dúm HS của Class hả :D (Big Grin) 
Reply
Add a Comment: