SunlightFox777's avatar
10 Watchers6.7K Page Views37 Deviations

Galactolandia

G

Galactolandia

Wielka stacja kosmiczna pełniąca rolę jakby gospodarczo-społeczno-kulturowo-militarno-politycznego tygla praktycznie całej Galaktyki. Tworząc ją, inspirowałem się głównie Coruscant i Gwiazdą Śmierci z "Gwiezdnych Wojen", Cytadelą z "Mass Effect" czy też Lyoko i Kartaginą z "Kod Lyoko". Uwaga! Ilustracje powyżej nie są zbyt dokładne i mogą nie oddawać najlepiej skali! 1. HistoriaZostała wybudowana w zamierzchłych czasach w pewnym układzie planetarnym jako stacja bojowa, ale z czasem zaczęła pełnić w czasi

Lingvum hervenal (Hervenish language)

L

Lingvum hervenal (Hervenish language)

The official language of the Hervenum Empire, modeled mainly on Latin and Greek. Currently used rarely, for the so-called common language. However, it can be found in all sorts of old texts. Spelling and pronunciationA - [ɑ] B - [b] C - [k], but before "e" and "i" like [ts]. Before "i", "e", "v", "y" sound [k] is expressed by "q", and before "s" letter "k" is replaced (together with "s") by "x" CH - [tʃ] D - [d] E - [e] F - [f] G - [g] GH - [dʒ] H - [h] I - [i] (causes softening only after "n", it is never asyllabic) J - [ʒ] K - [x] (meaning soundless [h]) L - [l] M - [m] N - [n] NH - [ɲ] (a sound bonded with "ñ"

Lingvum hervenal

L

Lingvum hervenal

Język urzędowy cesarstwa Hervenum, wzorowany głównie na łacinie i grece. Obecnie używany rzadko, na rzecz tzw. języka wspólnego. Można go jednak odnaleźć w różnego rodzaju starych tekstach. Pisownia i wymowaA - "a" B - "b" C - "k",  ale przed "e" oraz "i" jak "c". Przed "i", "e", "v", "y" zastępowane przez "q", a przed "s" zostaje zastąpione (wraz z "s") przez "x" CH - "cz" D - "d" E - "e" F - "f" G - "g" GH - "dż" H - "h" I - "i" (powoduje zmiękczenie tylko po "n", nigdy nie jest niezgłoskotwórcze) J - "ż" K - "ch" (czyli "h" bezdźwi
See all

Lingvum hervenal

L

Lingvum hervenal

Język urzędowy cesarstwa Hervenum, wzorowany głównie na łacinie i grece. Obecnie używany rzadko, na rzecz tzw. języka wspólnego. Można go jednak odnaleźć w różnego rodzaju starych tekstach. Pisownia i wymowaA - "a" B - "b" C - "k",  ale przed "e" oraz "i" jak "c". Przed "i", "e", "v", "y" zastępowane przez "q", a przed "s" zostaje zastąpione (wraz z "s") przez "x" CH - "cz" D - "d" E - "e" F - "f" G - "g" GH - "dż" H - "h" I - "i" (powoduje zmiękczenie tylko po "n", nigdy nie jest niezgłoskotwórcze) J - "ż" K - "ch" (czyli "h" bezdźwi

Galactolandia

G

Galactolandia

Wielka stacja kosmiczna pełniąca rolę jakby gospodarczo-społeczno-kulturowo-militarno-politycznego tygla praktycznie całej Galaktyki. Tworząc ją, inspirowałem się głównie Coruscant i Gwiazdą Śmierci z "Gwiezdnych Wojen", Cytadelą z "Mass Effect" czy też Lyoko i Kartaginą z "Kod Lyoko". Uwaga! Ilustracje powyżej nie są zbyt dokładne i mogą nie oddawać najlepiej skali! 1. HistoriaZostała wybudowana w zamierzchłych czasach w pewnym układzie planetarnym jako stacja bojowa, ale z czasem zaczęła pełnić w czasi

Lingvum hervenal (Hervenish language)

L

Lingvum hervenal (Hervenish language)

The official language of the Hervenum Empire, modeled mainly on Latin and Greek. Currently used rarely, for the so-called common language. However, it can be found in all sorts of old texts. Spelling and pronunciationA - [ɑ] B - [b] C - [k], but before "e" and "i" like [ts]. Before "i", "e", "v", "y" sound [k] is expressed by "q", and before "s" letter "k" is replaced (together with "s") by "x" CH - [tʃ] D - [d] E - [e] F - [f] G - [g] GH - [dʒ] H - [h] I - [i] (causes softening only after "n", it is never asyllabic) J - [ʒ] K - [x] (meaning soundless [h]) L - [l] M - [m] N - [n] NH - [ɲ] (a sound bonded with "ñ"
SunlightFox777 is not a Group Admin yet
Groups they admin or create will appear here

Comments 20

Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
kyrtuckHobbyist General Artist
Thanks for the fav
You are welcome!
I hope you enjoy the new year! =)
I hope you too.
Nic198BrownHobbyist General Artist
thanks for the watch :3
You're welcome! 
EveekaHobbyist Digital Artist
Dzięki za fava! :D